Posłania dla Marii Bożego Miłosierdzia styczeń 2012

Tłumaczenie z języka angielskiego posłań udzielanych Marii Bożego Miłosierdzia i zamieszczanych na jej stronie internetowej: http://www.thewarningsecondcoming.com/

________________________________________________________________________________________________

 

Download:    23 modlitwy Krucjaty Modlitewnej.doc (69,5 kB)

________________________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus objawia odpust zupełny całkowitego rozgrzeszenia
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 31 stycznia 2012, godz. 21:30


 Posłanie to zostało przekazane Marii Miłosierdzia Bożego po półtora- godzinnej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu.

Moja najmilsza córko, jakże Ja się raduję z miłości okazywanej Mi przez Moich drogich uczniów, których miłość jest tak ściśle spleciona z Moim Najświętszym Sercem.

Uszczęśliwia Mnie lojalność Moich dzieci, których miłość do Mnie przynosi Mi taką radość pośród Mojego bólu.

Oni są światłem, które daje Mi moc potrzebną do prowadzenia Mojej armii.

Oni, Moje wybrane dzieci, sądzą, że jest to jedynie dzięki ich wierze, która przyprowadziła ich do Mnie.

Nie zdają oni sobie jednak sprawy z tego, że to Mój Duch Święty zstąpił na nich, szczególnie na tych,
z otwartym sercem, aby mogli przyłączyć się do Reszty Mojego Kościoła na ziemi*.

Oni, Moi ukochani uczniowie, którzy w swoich duszach wykazują posłuszeństwo, determinację woli i czystą miłość, będą fundamentem, na którym Ja odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi.

Moja armia, dla swojej miłości do Mnie, otrzyma teraz bardzo szczególne łaski.

Ja przyznaję im ten Odpust Zupełny dla umożliwienia im niesienia Mojej pochodni ognia, aby mogli szerzyć nawrócenie.

Ten Mój dar umożliwi im szerzenie prawdy Mojego Świętego Słowa, bowiem będzie Ono dotykało serc wszędzie tam, gdziekolwiek oni pójdą.

Niechaj odmawiają tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, i otrzymają dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś światłem ziemi!
Ty jesteś płomieniem, który dotyka wszystkich dusz!
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic!
My nie jesteśmy godni ofiary, jaką Ty poniosłeś przez Swoją śmierć na Krzyżu!
My wiemy jednak, że Twoja Miłość dla nas jest większa niż miłość, jaką my mamy dla Ciebie.
Udziel nam, O Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo!
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
Dla proklamowania prawdy Twojego Świętego Słowa i przygotowania naszych braci i sióstr
Do Chwały Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię!
My oddajemy Ci cześć!
My wysławiamy Ciebie!
My oferujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze!
My kochamy Ciebie, Jezu!
Miej Miłosierdzie dla wszystkich Twoich dzieci, gdziekolwiek one się znajdują!
AMEN”Idźcie w pokoju Moi ukochani uczniowie i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi wiele radości Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, Mojej Błogosławionej Matce, Aniołom i wszystkim Świętym w Niebie.
Ja kocham was wszystkich. Ja czekam na moment, kiedy będę mógł przytulić każdego i każdą z was w Moich Ramionach, gdzie znajdziecie pokój, miłość i radość, jakich oczekiwaliście przez całe swoje życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

------------------------


*Od tłumacza: Przepraszam, że bez uprzedniego wytłumaczenia, po raz drugi wprowadziłam określenie zaproponowane przez ks. dr J. N. dla słowa „remnant = Reszta. Przez pewien czas używałam określenia „resztki”, bo tak jest ono użyte w Ewangelii Św. Jana dla 12 koszy resztek po zjedzeniu Rozmnożonego Chleba, jednak ksiądz uważa, że słowo to ma wydźwięk nieco pejoratywny i proponuje „Reszta”, przytaczając wiele przykładów z Pisma Świętego. Bardzo dziękujemy!!!

Również przytaczam słowa księdza w sprawie użytego przeze mnie niewłaściwego określenia dla słowa „eternal”,
w końcowych akapitach ostatniego posłania Matki Najświętszej (o modlitwie i poście) z dn. 30 stycznia. Przetłumaczyłam je jako: „odwieczny”, tymczasem należnym tu słowem jest: „wieczny”. Dziękując z głębi serca jeszcze raz za trud, podaję wyjaśnienie księdza, oraz zaraz potem, fragment wypowiedzi ks. Kaszowskiego na temat Odpustów – Odpust Zupełny.

„Rozpowszechniajcie wszędzie nawrócenie, dzieci. Zaakceptujcie, ze Ja jestem Współodkupicielką i Pośredniczką (Co-Redemptrix i Mediatrix), ściśle współpracującą z Moim ukochanym Synem Jezusem Chrystusem, dla ocalenia
wszystkich dusz przed odwieczną ruiną.”

WIECZNA, A NIE ODWIECZNA. Odwieczny ( = bez początku) jest tylko Bóg, zaś aniołowie, ludzie, piekło - tu mówimy tylko o WIECZNOSCI (mamy początek, nie mamy końca).

 

--------------------------

Teologia w pytaniach i odpowiedziach – Ks. Michał Kaszowski -( www.teologia.pl/m_k/zag06-4o.htm )

--------> Teologia w pytaniach i odpowiedziach – Ks. Michał Kaszowski.doc (45 kB)

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Maryja Dziewica prosi o dzień modlitwy i postu jako przygotowanie do Ostrzeżenia
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 30 stycznia 2012, godz. 13:00

 
 
Posłanie to Maria Bożego Miłosierdzia otrzymała po dwóch oddzielnych objawieniach Matki Bożej – pierwsze odbyło się o północy 29 stycznia, drugie około godz.13:00 w poniedziałek 30 stycznia 2012, w czasie których Matka Boża była przez cały czas bardzo smutna.

Moje dziecko, z ciężkim Sercem muszę ci powiedzieć, że gdy Mój Syn teraz przyjdzie, aby okryć cały świat Swoimi Promieniami Miłosierdzia, to wielu ludzi umrze podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Ty, Moje dziecko, musisz poprosić wszystkich którzy śledzą te Boże posłania, aby przeznaczyli dzień jutrzejszy,  wtorek, 31 stycznia 2012, na specjalny dzień modlitwy.

Tego dnia należy odmówić Najświętszy Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

O ile to możliwe, każdy powinien postarać się pościć w ciągu tego dnia. W ten sposób, więcej dusz, zwłaszcza tych w grzechu śmiertelnym, może być uratowanych w chwili śmierci, dzięki Miłosierdziu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

Ja płaczę łzami boleści za tych biednych ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak wiele bólu i cierpienia sprawiają Mojemu Synowi ich grzechy.

Radość z daru, jaki Mój Syn przynosi teraz światu, jest zabarwiona smutkiem z powodu tych, którzy nie mogą być uratowani, ponieważ sami dokonają takiego wyboru.

Kłamstwa, jakie mroczne dusze będą tworzyły i rozprzestrzeniały na całym świecie, po tym, gdy będzie miało miejsce Ostrzeżenie, muszą być zatrzymane przez wasze modlitwy.

Módlcie się, aby nikt nie zaprzeczał Bożemu Miłosierdziu Mojego Syna, w czasie trwania oraz po Ostrzeżeniu.
Bo każda dusza zgubiona dla takich kłamstw, jest duszą, która będzie pochwycona przez diabła.

Rozpowszechniajcie wszędzie nawrócenie, dzieci. Zaakceptujcie, że Ja jestem Współodkupicielką i Pośredniczką (Co-Redemptrix i Mediatrix), ściśle współpracującą z Moim ukochanym Synem Jezusem Chrystusem, dla ocalenia wszystkich dusz przed odwieczną ruiną.

Moja miłość dla was dzieci jest bardzo wielka. Ja oręduję o Miłosierdzie dla każdej duszy w każdej minucie dnia,  błagając Mojego Ojca o ułaskawienie.

Ale dzieci, wy musicie wspomagać, łącząc się ze Mną w modlitwie i ofierze, aby pomóc wszystkim dzieciom Boga w przekroczeniu bram Nowego Raju.

Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Moje Boże Miłosierdzie zostanie spełnione, tak jak było to objawione Św. Faustynie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 29 stycznia 2012, godz. 21:18

 
 
Ja, Twój Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Boże Miłosierdzie zostanie spełnione, tak jak było to objawione Mojej córce Helenie, Świętej Faustynie.

Tajemnica ta zostanie ujawniona, gdy wszyscy będą świadkami ostatecznego pojawienia się Moich Promieni Miłosierdzia dla uratowania ludzkości.

Ci, którzy drwią z ciebie Moja córko i mówią, że ta tajemnica została już światu objawiona, muszą wiedzieć że:

Ilu dzisiaj ludzi na świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Bardzo niewielu, włączając w to ciebie, Moja córko.

Czy Moi uczniowie nie wiedzieli, że powróciłbym, aby przygotować świat na to wielkie wydarzenie?

Ja zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Ojciec Przedwieczny posyła proroków na świat w jednym celu, aby dać wam właściwe ostrzeżenie, żeby dusze nie były zaskakiwane. Przyjmijcie z wielkim uznaniem ten dar proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wy wszystko wiecie o Moich sposobach postępowania, bo chociaż może Mnie kochacie, to nie zawsze o Mnie wiecie, ani też nie rozumiecie Moich sposobów postępowania.

Do każdego z was, którzy kpicie sobie z Moich proroków, pamiętajcie, że to nie z nich kpicie, ale ze Mnie. Oni są jedynie instrumentami.

Wy, Moje dzieci, nigdy nie powinniście zakładać, że rzeczywiście Mnie znacie, bo jeśliby tak było, to nie wypieralibyście się Mnie. Jednakże dzisiaj, tak jak Moi uczniowie, gdy chodziłem pośród nich, wy stale zaprzeczacie, że to jestem Ja, który przyzywam was do Siebie.

Wyciągacie do Mnie lewą rękę, a swoją prawą Mnie policzkujecie.
 
Czy nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie słyszycie, to usiądźcie w ciszy i módlcie się do Mnie, abym mógł napełnić wasze zmęczone serce ogniem Mojego Ducha Świętego.

Ja kocham was i jeśli zaakceptujecie Mnie w waszym sercu, bez opancerzenia go swoją stalową zbroją, która Mi zagradza drogę, to Ja sprawię, że będziecie wolni.

Gdy otworzycie wasze oczy i zobaczycie, że to Ja, Wasz Boski Odkupiciel, z wami rozmawiam, to wówczas podążcie za Mną z miłością i radością w swoim sercu, drogą do Nowego Raju.

Nie pozwólcie diabłu zasiewać wątpliwości w swoim umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni, pokorni na umyśle i na duchu, żeby pobiec w Moje Ramiona.

Jedynie tylko wtedy, gdy przyjdziecie do Mnie jako dziecko, znajdziecie prawdziwy pokój w swojej duszy. Jest to jedyny sposób na to, żeby zaakceptować Mnie w swoim sercu.

Wasz ukochany Jezus

________________________________________________________________________________________________

 

Maryja Dziewica: Z całej głębi swojego serca módlcie się za Papieża Benedykta
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 28 stycznia 2012, godz. 21:00

 
Moje dziecko, z dnia na dzień słabnie moc szatana w miarę jak Duch Święty coraz szerzej rozpościera Swoje skrzydła nad wszystkimi dziećmi Boga.

Wiara i miłość do Boga wzrastają wszędzie za przyczyną modlitwy i szczególnych łask udzielanych Moim dzieciom przez Mojego Ojca, Boga Najwyższego. Rośnie ilość nawróceń. Wiele z Moich dzieci może nie być świadomych tego faktu, lecz zobaczycie, gdy otworzycie oczy.

Proszę, Moje dziecko, z całej głębi swojego serca musicie się modlić się za Papieża Benedykta. On tak bardzo cierpi, i z wielu względów jest samotny w swoim żalu z powodu odszczepieństwa (inaczej: apostazji), jakie widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Świętego Watykanu.

Jego dni na Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i dzięki temu wiele spustoszenia spowodowanego przez diabła mogło być zażegnane.

Modlitwa, Moje dzieci, jest jak huk grzmotu w niebiosach. Wasze modlitwy są słyszane i wysłuchiwane w Niebie, dzieci.

To jest dobre. Moje dziecko, kontynuujcie modlić się przekazanymi wam modlitwami Krucjaty.

Tutaj jest specjalna, (23) modlitwa Krucjaty o bezpieczeństwo dla Papieża Benedykta.

„O Mój Ojcze Przedwieczny w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,

oraz cierpień, jakie przeszedł, aby ocalić świat od grzechu,

Ja modlę się teraz, żebyś ochronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta,

Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Tak więc również i on będzie mógł pomóc w ocaleniu Twoich dzieci i wszystkich Twoich wyświęconych sług od bicza szatana i panowania jego upadłych aniołów, które krążą po ziemi kradnąc dusze.

O Ojcze, ochroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być kierowane po właściwej drodze do Nowego Raju na ziemi. Amen.”


Wasza niebiańska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia
 

________________________________________________________________________________________________

 

Wołanie do duchowieństwa: Przygotujcie Moje stado na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na ziemię
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 27 stycznia 2012, godz. 23:50


Ja jestem waszym ukochanym Jezusem, Synem Boga Najwyższego, i urodzonym z Niepokalanej Maryi Dziewicy.

Moja najmilsza córko, nigdy nie zapominaj, że gdy pracujesz dla Mnie, to będziesz prześladowana, bo ludzkość nie lubi słuchać prawdy objawianej ci przez Mnie w tych czasach ostatecznych.

Moje Święte Słowo przez tak długo było dławione, ale teraz już się to zmieni.

Mój głos będzie słyszany na całym świecie. Moja miłość objawi się w całej Mojej Chwale i człowiek będzie mógł ostatecznie uwolnić się od kajdanów zła umocowanych wokół jego kostek przez szatana.

Gdy prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, na którą czekali od tak bardzo długiego czasu, spowoduje to, na nieszczęście, podział.

Moi umiłowani wyświęceni słudzy, kapłani i wszyscy religijni duchowni w Świętym Kościele Katolickim, wiedzcie, że Ja was wszystkich kocham.

Tak wielu z was ze szczodrobliwości serca oddało dla Mnie swoje życie. Będziecie musieli Mi teraz zaufać.

Musicie modlić się o kierownictwo, aby pozostać silnymi w swojej wierze i dokonać rozeznania o każdym czasie.

Nigdy nie odrywajcie waszego wzroku ode Mnie, nawet na jedną chwilę.

Ja potrzebuję was, żebyście przygotowali Moje stado na powitanie Mnie w czasie Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Będziecie musieli przetrwać i nie pozwolić na wyperswadowanie wam waszej miłości do Mnie, nie ważne jak ciężkim próbom zostaniecie poddani.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i Ja muszę was przynaglić żebyście chwycili za swoją broń i uratowali Mój Kościół. Ten Prawdziwy Kościół oparty na Skale przez Mojego umiłowanego ucznia Piotra nigdy nie zostanie pokonany.

Wróg może zakładać, że zostanie on zniszczony, ale byłaby to nierozumna hipoteza.

Nikt nie może, ani nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie on z popiołów i zgliszcz żeby obwieścić Moją Chwałę, gdy powrócę, aby odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Nigdy nie wolno wam zdezerterować ode Mnie, waszego ukochanego Odkupiciela, przenigdy.

Bowiem beze Mnie, nie ma światła. Bez światła nie ma przyszłości.

Moja córko, Ja daję światu tę (22) modlitwę Krucjaty, do odmawiania przez duchownych katolickich:

„O Mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym i rozpal płomień mojej miłości do Ciebie w każdej chwili mojego dnia.

Nigdy nie pozwól, żeby ten płomień miłości do Ciebie migotał albo zgasł.

Nigdy nie pozwól mi osłabnąć, gdy nadejdzie pokusa.

Udziel mi potrzebnych łask, żebym był wierny mojemu powołaniu, mojej pobożności, mojej wierności,
i abym stał na straży nauczania ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.

Ja ofiarowuję Ci moje posłuszeństwo o każdym czasie.

Ja składam moje zobowiązanie walczenia w Twojej armii, tak, żeby Kościół Katolicki mógł znowu powstać w Chwale, aby powitać Cię, kochany Jezu, na Twoje Powtórne Przyjście. Amen”


Wasz ukochany Odkupiciel
Jezus Chrystus
Król Całej Ludzkości
 

_______________________________________________________________________________________________

 

Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o złej sekcie szatana, przedostającej się do Watykanu
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 26 stycznia 2012, godz. 21:40


Moja najmilsza córko, czas już żeby wyjawić światu całkowitą prawdę tajemnic Bożego Królestwa.

Przez pewien okres czasu prawda ta była zatajona. Potwierdzenie Mojej Bożej interwencji w świecie, poprzez cuda, objawienia i Bożą komunikację z duszami wybranymi, było od wielu lat odpychane przez Mój Kościół na jedną stronę.

Dlaczego Mój Kościół uważał za potrzebę tłumienie prawdy, podczas gdy potrzebne było wzmocnienie wiary Moich dzieci na całym świecie, znane jest tylko im.

Każdy autentyczny wizjoner, Mój i Mojej Najświętszej Matki, był przez Mój Kościół na początku ignorowany i traktowany z lekceważeniem.

Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została podana światu, ponieważ ujawniała prawdę o złej sekcie szatana przedostającej się do Watykanu.

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona w celu ochrony niegodziwej sekty, która jako bardzo silna ilościowo przedostała się do Watykanu od czasu Objawienia Mojej Matki w świętym Sanktuarium w Fatimie.

Moja córka Lucia została uciszona przez siły, które kontrolują część Watykanu, na którymi Moi biedni ukochani papieże mają znikomą kontrolę.

Zaobserwuj, jak oni nie tylko powykręcali prawdę Mojej nauki, ale wprowadzili nowe metody odprawiania katolickich praktyk religijnych, które obrażają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Kościół Katolicki jest Jedynym prawdziwym Kościołem i jako taki jest podstawowym celem szatana i jego nikczemnej sekty.

Prawda przychodzi ode Mnie.

Prawda jest dla ludzi kłopotliwa, ponieważ może [wymagać] zaangażowania osobistej ofiary.

Prawda prowokuje oburzenie w niektórych przypadkach, a w wielu przypadkach jest traktowana jako herezja.

Jednakże tylko prawda może wyzwolić was od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, i które kreują wielkie obciążenie dla waszej duszy.

Nadszedł czas, aby na świecie, w którym jest pełno kłamstw, została ujawniona prawda.
 
Tak wiele kłamstw, Moja córko, było podawanych Moim dzieciom, przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych przywódców politycznych i [przywódców] organizacji, jak również fałszywe media.

Tak wiele prawdy jest ukryte. Jednakże, jeśli prawda o tym, co się dzieje na świecie zostałaby dzisiaj ujawniona, to bardzo niewielu ludzi by ją zaakceptowało.

To samo dotyczy Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Ojca Przedwiecznego, i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.

Prawda nigdy się nie zmienia, niezależnie od tego, jak bardzo ludzkość stara się ją zmienić.

Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet wśród Kościołów chrześcijańskich.

Nie zabijaj, znaczy, że nie wolno ci zabić innej istoty ludzkiej. Nie odnosi się to do działania w obronie własnej, ale do każdej innej sytuacji.

Żaden człowiek nie może usprawiedliwiać morderstwa - aborcji, egzekucji lub eutanazji. Żaden.

Jest to grzech śmiertelny i karą jest życie na wieczność w piekle.

Czy moje dzieci to akceptują, Moja córko? Nie, oni nawet ustanawiają prawa, które czynią to nie tylko dopuszczalnym, ale i usprawiedliwionym w oczach Boga. Ale tak nie jest.

Każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca łamane jest każdego dnia.

Ale też Mój Kościół wcale nie naucza o wadze grzechu. Oni nigdy nie mówią ludziom, że pójdą do piekła, jeśli po popełnieniu grzechu śmiertelnego nie okażą skruchy.

Moje Serce jest głęboko zranione.

Oni, Moje Kościoły, wszędzie, na całym świecie, nie nauczają prawdy.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie wierzy już w określenie piekła czy czyśćca.

Oni nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Oni usprawiedliwiają każdy grzech.

Oni mówią o Miłosierdziu Mojego Ojca, ale zaniedbują wyjaśnienie konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Bardzo Mnie obrażają przez niespełnianie swoich obowiązków, do których zostali wyasygnowani.

W wielu wypadkach są oni odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Obudźcie się dla prawdy wszyscy z pośród was, którzy wyznajecie, że wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, i wiedzcie że:

Jest tylko jedna prawda.

Nie może być więcej [prawd] niż jedna prawda.

Wszystko inne niż prawda jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmocnego Stworzyciela wszystkich rzeczy.

Wasz ukochany Odkupiciel
Jezus Chrystus

Notatka przy posłaniu : Należy podkreślić, że w poprzednim posłaniu Pan Jezus powiedział wizjonerce Marii, że nawet grzech morderstwa może być odpuszczony osobie, która naprawdę żałuje.
 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Maryja Dziewica: Trwają intrygi, aby wywołać wojnę atomową z zaangażowaniem Iranu
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 25 stycznia 2012, godz. 13:50


Moje dziecko, bardzo wiele dzieje się teraz na świecie, bo armia szatana kontynuuje szerzenie destrukcji w każdym miejscu.

Usiłują oni przejąć kontrolę nad wszystkimi instytucjami finansowymi, aby móc zadać Moim dzieciom potworne bezeceństwo.

Ta grupa zła, zdeterminowana przez żądzę i potęgę, stara się również doprowadzić do wybuchu wojny atomowej w Iranie.

Moje dziecko, musicie się modlić, żeby Bóg Ojciec, w Swoim ogromnym Miłosierdziu, otworzył ich serca, aby nie dopuścić żeby te wydarzenia nastąpiły.

Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, bo wasze modlitwy mają siłę przebicia.

Ogromne zło, włączając w to aborcję, eutanazję, prostytucję i seksualną perwersję, zaczyna już w świecie tracić na sile.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w grupach, dzieci, Moim Najświętszym Różańcem, wszędzie gdzie jest to tylko możliwe.

Szatan raptownie traci swą moc, kiedy Moja pięta zaczyna miażdżyć głowę węża.

To już teraz nie potrwa długo, zanim Mój Syn nie przybędzie na ziemię.

Najpierw da On wam ostatnią szansę nawrócenia.

Następnie, w krótkim czasie, przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Czasu jest teraz mało.

Modlitwa jest bronią, dzieci, dla powstrzymania armii szatana przed decydującymi prześladowaniami, jakie planowane są przeciwko ludzkości.

Pamiętajcie, że Mój Ojciec Przedwieczny w [imię] Swojej miłości i współczucia będzie ochraniał wszystkich was, którzy w Niego wierzycie.

A za tych, którzy będą kontynuowali swoje nieposłuszeństwo względem Niego i zaprzeczali prawdzie o istnieniu Mojego umiłowanego Syna, módlcie się, módlcie się, módlcie się o ich uratowanie.

Nadszedł już czas. Otwórzcie swoje serca dla Bożego Miłosierdzia Mojego Syna.

Na niebie zaczną pojawiać się zmiany i wówczas wszyscy zobaczą ten wielki, odsłaniający się przed nimi, cud.

Bądźcie gotowi.

Przygotujcie wasze domy i przy każdej sposobności módlcie się Moim Świętym Różańcem, żeby poluzować uścisk diabła.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia
______________________________________________________________________________________

 

Dobre wieści - Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 24 stycznia 2012, godz. 16:55


Moja najmilsza córko, to jestem Ja, Twój Jezus, który przychodzi do ciebie dzisiaj, żeby dać ci dobre wieści dla świata.

Dużo modlitw i cierpienia ofiarowanych przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi, sprawiło, że o wiele więcej dzieci Bożych może być teraz ocalonych.

Dzieci, jeślibyście rozumiały potęgę ofiary i modlitwy, to nigdy nie przestałybyście się modlić.

Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości.

Znaczy to, że wielu nawróci się podczas Ostrzeżenia, a ci, którzy się nie [nawrócą], będą mogli być ocaleni ze względu na potęgę modlitwy.

Nie znaczy to jednak, że wszyscy będą ocaleni, ponieważ, niestety, nie będą [chcieli].

Ci zatwardziali ludzie, dla których priorytetem jest wierność wobec szatana i złych sekt, które są przez niego na świecie kontrolowane, nie będą chcieli być ocaleni.

Zamiast tego wybiorą inny raj. Raj, w który nakłoniono ich, aby uwierzyli, że istnieje na zewnątrz tego jedynego, który został obiecany ludzkości przez Mojego Ojca.

Ten fałszywy raj, w który wierzą satanistyczni uczniowie bestii, nie istnieje.

Został on stworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Tak wiele jest obiecane.

Mroczne dusze wierzą w inny wszechświat, inny byt, w którym Bóg nie istnieje.

Wierzą oni w inne formy życia, inne stworzenia, i pokojowy reżim, a wszystko to jest oparte na kłamstwie.

Nic z tego nie jest prawdziwym, dzieci. Nie istnieje, i nie może nie istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca.

Bóg Ojciec Wszechmogący stworzył cały wszechświat - gwiazdy, planety i Ziemię, jak również wszystkie przestrzenie pomiędzy nimi.

Módlcie się za tych, którzy są zwolennikami takich kultów.

Módlcie się, aby więcej Moich dzieci, które, ponieważ są w bólu, nie poszukiwało tych duchowych kanałów, które nie są od Boga.

Módlcie się w dziękczynieniu za ten szczególny dar, który jest teraz oferowany ludzkości przez Mojego Ojca, tą (21) Modlitwą Krucjaty:

"Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci,
O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakie masz dla ludzkiej natury.
Dziękujemy Ci za dar ocalenia, jakim obdarzyłeś Twoje nieszczęsne dzieci.
Błagamy Cię, O Panie, abyś ocalił tych, którzy postępują za diabłem, i aby ich serca otworzyły się na prawdę ich życia wiecznego.

Amen.”

Cieszcie się dzieci za ten wielki dar.

Stale jednak macie jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia, aby pomóc duszom tak wielu waszych braci i sióstr, które pozostaną uparcie przeciwstawne prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel całej Ludzkości

____________________________________________________________________________________________

 

Posłuchajcie Mojej pilnej prośby o modlitwę za dusze ateistów
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 23 stycznia 2012, godz. 15:20
http://www.thewarningsecondcoming.com/,  w j. pol. http://www.internetgebetskreis.com/pl/

Moja wielce ukochana córko, świat zmieni się niebawem nie do poznania.

Albowiem czas Mój już nieomalże nadszedł.

Ja przynaglam wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, Ich Boskiego Odkupiciela oraz w Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście się zatrzymali w tym, co robicie, i posłuchali.

Wierzycie, czy nie w Moje posłania dla świata na te czasy, posłuchajcie teraz Mojej pilnej prośby.

Módlcie się, módlcie się, i módlcie się za dusze ateistów z całą miłością jaką macie dla Mnie w sercu.

Wielu umrze podczas Ostrzeżenia.

Wielu nie będzie miało szansy, aby na czas żałować za grzechy.

Ja przynaglam was, abyście ofiarowali wszystkie wasze cierpienia i modlitwy za te dusze, tak abym Ja mógł uratować je od ognia piekielnego.

Módlcie się za tych, którzy nie zwrócą się ku Mnie, nawet, gdy będzie im przedstawiona prawda.

Módlcie się także za tych, którzy znajdą Czyściec na ziemi, pokutę - która zostanie przez nich przychylnie przyjęta - jako bardzo trudną.

Wielu znajdzie ją, jako bardzo bolesną.

Módlcie się, aby otrzymali siłę, jakiej potrzebują, aby wytrwać.

Idźcie dzieci i czyńcie wszystko, o co was prosiłem, bo pozostało bardzo niewiele czasu.

Ja kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to nie ma się czego bać.

Tylko módlcie się za tych, którzy odrzucają Mnie teraz, dzisiaj, i tych, którzy odwrócą się plecami dla prawdy.

Wasz ukochany Odkupiciel
Jezus Chrystus

 

_________________________________________________________________________________________

 

Fałszywy prorok będzie traktowany jako żywy święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uznani za heretyków.
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 21 stycznia 2012, godz. 13:15


Moja wielce umiłowana córko, z [pośród] Moich posłańców na świecie, wyznaczonych do rozprzestrzeniania Mojego Świętego Słowa, z których każdy otrzymał odmienną rolę. Ani jeden z nich nie jest taki sam.

To dlatego Moi posłańcy nigdy nie powinni być zdezorientowani z powodu posłania, porównując jedno z drugim.

Ty, Moja córko, jako 7-dmy posłaniec, zostałaś wybrana dla informowania Moich dzieci o prawdzie. Wiele z Mojej prawdy zostało ci już podane, ale teraz otrzymasz jeszcze więcej.

Z uwagi na zawarte tam tajemnice, gdy zostaną one objawione, będziesz wyśmiewana, wyszydzana i będzie się z ciebie robiło głupca.

Posłania te mają pomóc w oczyszczeniu Moich ludzi, włączając w to tych, którzy akceptują wołanie, żeby być Moimi uczniami, jak również i te dusze, puste, pozbawione miłości i o zimnym sercu.

Bez tego oczyszczenia, ziemia nie może być [przywrócona] do stanu klarownej czystości. Musi ona być klarownie czysta, aby stać się godną tego, żebym Ja ponownie po niej chodził.

Moje dzieci muszą się radować. Strach nie jest czymś, co pochodzi ode Mnie.

Strach pochodzi od zła. Jednak będzie wam odpuszczone i usprawiedliwione, jeśli będziecie się bali tych dusz, które chodzą w ciemności. Nie dlatego, że nie mogą widzieć, ale dlatego, że dokonały wyboru żeby nie widzieć.

Waszym obowiązkiem względem Mnie, armio Moich ukochanych uczniów, jest pomóc Mi w przygotowaniu drogi dla Mojego Bożego Panowania na ziemi, którego czas się zbliża.

Ja potrzebuję waszej pomocy. Ja potrzebuję waszych modlitw. Wasze modlitwy osłabią działanie anty-chrysta, jak również fałszywego proroka, który obejmie miejsce na Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Do wszystkich Moich dzieci, wy musicie wiedzieć, że Ja jestem wszystko-przebaczający. Nawet ci, którzy są wplątani w grupy satanistyczne, o których mówię, mogą być uratowani od dalszego zstępowania w dół ku bramom piekieł.

Grzech może być rozcieńczony poprzez modlitwę. Nie musicie iść na wojnę i walczyć ze wzniesionymi pięściami, wszystko, co musicie robić, to modlić się.

Dzieci, Mój Nowy Raj jest przewspaniały. Zakończonych zostało tak wiele przygotowań, z tymi samymi cudownościami ofiarowanymi Adamowi i Ewie, a które oni poprzez grzech odrzucili. Wszystko jest gotowe.

Wy, Moi uczniowie, będziecie korzystać z cudownego Nowego Raju na ziemi, nad którym Ja będę panował.

Ponieważ wy, tego pokolenia, zostaliście wybrani żeby radować się tym Rajem, nie możecie zatrzymać się w swojej pracy pomagania Mi żebym wszystkie Moje dzieci wziął razem z Sobą do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Moje dzieci, bądźcie jednak świadome, że fałszywy prorok będzie chciał, żebyście uwierzyli, że on również  przygotowuje was do podobnego miejsca Raju.

Jego kłamstwa zafascynują naiwną grupę katolickich wyznawców. Zaprezentuje on wspaniały i kochający wygląd zewnętrznej charyzmy i wszystkie Moje dzieci w Kościele Katolickim będą zdezorientowane.

Jedną z oznak, dla zwrócenia uwagi, będzie jego pycha i arogancja kryjące się za [ ukazywaną] na zewnątrz fałszywą pokorą.  Moje dzieci będą tak zwiedzione, że będą myślały, że jest on wyjątkowy i czystej duszy.

Będzie on traktowany jak żywy święty. Nawet ani jedno słowo z jego ust nie będzie kwestionowane.

Objawi się on również, jako posiadający nadprzyrodzone dary i ludzie natychmiast uwierzą, że może czynić cuda.

Każdy, kto mu się sprzeciwi będzie krytykowany i uważany za heretyka.

Wszystkie te dusze oskarżone, jako będące heretykami, zostaną usunięte i rzucone psom na pożarcie.

Cała prawda Moich nauk zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem. Prześladowania będą stopniowo narastać, ale na początku będą niepozorne.

Moi autentyczni święci słudzy będą musieli odprawiać Mszę św. prywatnie i w wielu wypadkach nie w kościele katolickim.

Będą odprawiali Msze św. w schronach ucieczki. Dzieci, gdy to nastąpi, nie wolno wam tracić nadziei. Będzie to trwało przez krótki okres czasu.

Módlcie się tylko za te dusze, które w swoim całkowitym zaangażowaniu się po stronie Fałszywego Proroka, zapomną o Trójcy Przenajświętszej, co jest prawdziwym fundamentem, na którym zbudowany jest Kościół Katolicki.

Wiele religii uznaje tylko jedną Osobę Trójcy Przenajświętszej. Niektóre oddają cześć Ojcu. Inne Synowi, ale wszyscy są jednością, Moja córko.

Jest tylko Jeden prawdziwy Bóg. To jest Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy różne Osoby w jednej Bożej substancji.* Wszystkim religiom będzie wkrótce ukazana prawda i wiele zaakceptuje tą świętą tajemnicę.

Postępujcie za Mną ku drodze ocalenia dla was, Moi uczniowie, czeka was wspaniała przyszłość, ale musicie pozostać silni.

To jest wybrana generacja dla Mojego Nowego Raju na Ziemi.

Nie odrzucajcie tego wspaniałego daru życia, który jaśnieje w całej swojej wspaniałości. Nawet ani jedna dusza nie będzie pragnęła niczego innego. Mój Nowy Raj na ziemi będzie erą pokoju i szczęścia, [gdzie nie ma] grzechu.

Jest to Wolą Bożą Mojego Ojca, i było Jego obietnicą dla ludzkości od samego początku.

Radujcie się i bądźcie szczęśliwi, bo oczekuje was bardzo wiele, dzieci.

Próby, jakie was czekają, rozpłyną się w nicości, gdy staniecie się świadkami chwalebnego Królestwa, które na was czeka.

Ja kocham was dzieci. Ja wiem, że wy Mnie kochacie. Dlatego też, Ja proszę was abyście okazywali miłość tym, którzy są ślepi wobec Mojego Ducha Świętego.

Módlcie się za nich przy każdej sposobności, aby mogli ponownie zobaczyć prawdę Mojej obietnicy danej ludzkości kiedy umarłem, aby zapewnić wasze wieczne odkupienie.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel Całej Ludzkości* Katechizm Kościoła Katolickiego, PALLOTINUM 1994
# 252 Kościół posługuje się pojęciem „substancja” (oddawanym niekiedy także przez „istota” lub „natura”) by określić Boski Byt w jego jedności, pojęciem „osoba lub ‘hipostaza”, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem „relacja”, by określić fakt, że rozróżnienie Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie.

#253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: „Trójcę współistotną”(65). Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: „Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury”.(66) „Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą”.(67)
65 – Sobór Konstantynopolitański II (553): DS421.
66 – Synod Toledański XI (675): DS. 530.
67 – Sobór Laterański IV (1215): DS. 804


_________________________________________________________________________________________________

 

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 20 stycznia 2012, godz. 20:15
 


Moja najukochańsza córko, nie ma potrzeby martwić się o ludzką opinię.

Poglądy ludzi są niczym w porównaniu z Moimi Świętymi Słowami dawanymi tobie.

Moje Słowo jest na pierwszym miejscu. Żadne inne poglądy przeciwko Mojemu Słowu nie powinny ciebie obchodzić.

Czasu, Moja córko, jest teraz dla Mnie bardzo mało, żeby ocalić ludzkość.

Moja córko, tak wiele będzie teraz oczekiwanym od Ciebie i tak szybko, że nie będziesz w stanie złapać oddechu.

Wiele objawień jest teraz ci komunikowanych, tak, aby Moje dzieci wiedziały, jak w sposób właściwy się przygotować.

Jeśli zezwolisz na rozproszenia, takie, jak opinie lub poglądy ludzi, niepotrzebnie zajmujące ci czas, to odciągnie cię to od pracy, która jest naprawdę ważna.

Pozwól Mi teraz napełnić cię miłością i spokojem, Moja córko.

Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Gdy tylko Moje promienie Miłosierdzia obejmą cały świat, każdy, kto we Mnie wierzy, będzie żałował za grzechy.

Ci, którzy potępiają Moje posłania udzielane tobie, a którzy Mnie kochają, przyjdą z powrotem do Mojego Najświętszego Serca z miłością i radością w swoich duszach.

Nie wcześniej niż będzie miało miejsce Ostrzeżenie, nastąpi pewna ilość wydarzeń.

Anty-chryst i jego grupa, jakkolwiek osłabiona w wyniku globalnej Spowiedzi, zacznie planować swoje przechwycenie od wewnątrz Mojego Świętego Kościoła.

Moja armia zajmie pozycje i zacznie walczyć, aby ocalić Święty Kościół Katolicki od zrujnowania. Oni, fałszywy prorok i jego zwolennicy nie wygrają, Moja córko, ale Ja płaczę z powodu tych Moich świętych sług, którzy przepadną.

Zostaną oni tak oszukani, że będą myśleli, że postępują za ortodoksyjnym Kościołem Katolickim.

W rzeczywistości odpadną na boczny tor z fałszywym prorokiem, który będzie panował na Mojej Stolicy Apostolskiej z dumą i z pogardą w swoim sercu.

Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci, aby bardzo wytrwale się modliły dla złagodzenia tej obrzydliwości.

Ja potrzebuję modlitwy, aby uratować dusze Moich biednych, wprowadzonych w błąd kapłanów, biskupów i kardynałów, ślepych dla prawdy.

Święta katedra Piotra będzie zbezczeszczona przez upadłych aniołów szatana w sprzymierzeniu z Anty-chrystem i jego różnorodnymi organizacjami.

Wszyscy oni są tacy sami, Moja córko, zrodzeni od szatana.

Ja wiem, że to jest budzące strach, ale to nie potrwa długo. Modlitwa, dużo modlitwy, ułatwi i pomoże oddalić te wydarzenia.

Przygotujcie teraz swoje dusze, dzieci, poprzez pójście do Spowiedzi - jeśli jesteście katolikami - najszybciej jak możecie. W innym wypadku przynaglam wszystkich was do poszukiwania odkupienia za swoje grzechy w czystości serca.

Złagodzi to wasze cierpienia pokuty podczas Ostrzeżenia. Później trzeba się modlić o pokój na ziemi.

Przygotowania dla Mojego Powtórnego Przyjścia rozpoczną się natychmiast po tym, gdy będzie miało miejsce Ostrzeżenie.

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta i tajemnice będą objawione przez ciebie, Moja córko, żeby cały świat zobaczył.

Moja Księga Prawdy zostanie dana światu, aby wasze dusze zostały oczyszczone w jedności ze Mną.

Jedynie tylko wtedy będziecie gotowi, aby wejść ze Mną do Ery Woli Bożej Mojego Ojca, Ery Pokoju, Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel Ludzkości

____________________________________________________________________________________________________

 

Anty-chryst, który skrywa się za kulisami, wkrótce objawi się na świecie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 19 stycznia 2012, godz. 20:30

 
Moja najmilsza córko, powstań teraz z siłą, żeby kontynuować proklamowanie Mojego Najświętszego Słowa.

Dla tych, którzy słuchają i wierzą w Moje Najświętsze Słowo, mogą oni uzyskać wielkie łaski odmawiając modlitwy Mojej Krucjaty.

Czyściec na ziemi będzie wkrótce doświadczany przez dusze, które okazują prawdziwą skruchę za swoje grzechy. Po Ostrzeżeniu będzie to trudne.

Ta pokuta jest ważna, dzieci.

Nie walczcie z nią. Zaakceptujcie ją.

Dla tych, którzy wierzą we Mnie, teraz musicie słuchać. Będziecie wzrastać w liczbie po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie będzie okazane światu a wasze głosy będą echem z pustyni.

Będzie to dzięki waszej sile i duchowi walki, że Mój Kościół będzie w stanie przetrwać prześladowania.

Wy, dzieci, nie macie się czego bać, jeśli pokornie idziecie u Mojego boku.

Wasze pokorne posłuszeństwo jest zasadniczym, jeśli macie otrzymać łaski, dla pozostania silnymi, dla utrzymania swoich nerwów i walczenia w Mojej armii przeciwko Anty-chrystowi.

On, Moje dzieci, jest ukryty za kulisami, ale wkrótce objawi się przed światem.

On jest bez wstydu i będzie wychwalał się swoimi humanitarnymi osiągnięciami. Wielu podda się jego urokowi, gdy będzie się odwoływał do dobroci ich serc.

Tutaj jest (20) Modlitwa Krucjaty, aby pomóc powstrzymać Antychrysta przed zagładą Moich dzieci:

„Och Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, Ja wołam do Ciebie, żebyś zapobiegł usidleniu przez
Anty-chrysta dusz Twoich dzieci.

Ja błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed terroryzowaniem Twoich dzieci.

Ja błagam Cię, abyś go powstrzymał od splugawienia Twojego stworzenia i proszę Cię byś miał miłosierdzie nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

Wysłuchaj mojej modlitwy drogi Ojcze i uratuj Swoje dzieci od tego strasznego zła.”


Wasz ukochany Jezus Chrystus

 

______________________________________________________________________________________________

 

Maryja Dziewica: Nikczemny plan w Watykanie w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 18 stycznia 2012, godz. 9:50

 

Moje dziecko, potrzebna jest wytrwałość wszystkich dzieci Boga w tym czasie apostazji (odstępstwa) na świecie.

Tak nieliczni wierzą w Swojego Boskiego Stwórcę, Mojego Ojca, Boga Najwyższego.

Bardzo niedługo ujrzą prawdę, ale wielu będzie nadal twierdziło, że nie ma Boga. Potrzeba jest teraz dużo modlitwy, dzieci.

Zła sekta spiskuje przeciwko Papieżowi Benedyktowi XVI w jego własnych korytarzach.

Wiadomym jest, że ta sekta istnieje pośród tych świętych sług w Watykanie, ale oni są bezsilni wobec tej grupy zła, która od wieków przeniknęła do Kościoła Katolickiego.

Są oni odpowiedzialni za przeinaczenie prawdy nauki Mojego Syna. Tak niewiele wiadomo o nich i o ich podłych dziełach.

Wycofali oni prawdziwą doktrynę z Kościoła Katolickiego i na jej miejsce wprowadzili oziębłą, rozmytą wersję, którą na siłę karmieni są katolicy przez ostatnich czterdzieści lat.

Ta nikczemna, lecz ukryta sekta, rozprzestrzeniła tak wiele zamieszania, że Moje dzieci odeszły od prawdziwego Kościoła.

Módlcie się, żeby Papież nie został przez nich wygnany.

Módlcie się, żeby fałszywy prorok nie przejął katedry Ojca Świętego, aby móc rozprzestrzeniać kłamstwa.

Módlcie się, żeby ci święci słudzy w Watykanie byli wystarczająco silni, aby przeciwstawić się temu złemu spiskowi mającemu za cel zniszczenie Kościoła Katolickiego.

Planują oni zastąpienie Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, przez dyktatora kłamstwa. Stworzy on nowy kościół sprzymierzając się z Anty-Chrystem i jego grupą, w celu oszukania świata.

Niestety, wiele Moich dzieci, w swoim przywiązaniu do wiary katolickiej, pójdzie na ślepo, jak owce na rzeź, za tą nową fałszywą doktryną.

Dzieci, obudźcie się dla prawdy. Na przestrzeni lat, ten nikczemny plan zmienił podstawową autentyczność doktryny katolickiej.

Wy obrażacie Mojego Syna, gdy przyjmujecie Komunię św. na rękę.

To było ich dzieło.

Wy obrażacie Mojego Syna, jeśli nie przystępujecie regularnie do Sakramentów. Jednak ci, od których jesteście w związku z nimi uzależnieni, nie zapewniają wam dobrego duchowego samopoczucia, bo nie czynią Sakramentów  dostępnych dla wszystkich.

Moje dziecko, wielkie zło, ukryte od wieków w korytarzach Stolicy Apostolskiej wkrótce się wyłoni, aby świat je zobaczył. Te z Moich dzieci, które są zakryte Duchem Świętym, dojrzą prawdę, kiedy nikczemne kłamstwo będzie przedstawione światu.

Inne pójdą na ślepo w dół ciemnej uliczki.

Nastąpi wielki podział w szeregach kapłanów, biskupów, arcybiskupów i kardynałów. Jedna strona przeciwko drugiej.

Ci prawdziwi uczniowie będą musieli się ukryć i nauczać prywatnie, albo zostaną zabici.

Tak ukryty będzie prawdziwy Kościół, że prawdziwi wierni będą musieli wspólnie się łączyć, aby praktykować swoją wierność wobec Mojego Ojca Przedwiecznego.

Ziemia zadrży w każdym zakątku z powodu gniewu Mojego Ojca Niebieskiego przeciwko tej parodii.

Moje dziecko, oni nie mogą wygrać. Będzie to dzięki wierze i odwadze Resztek wiary chrześcijańskiej, które spowodują, że ci niegodziwi oszuści zostaną zniszczeni na zawsze.

Oczekuj teraz i przygotuj się na zaanonsowanie wprowadzenia tych zmian do Kościoła Katolickiego.

Wtedy będziesz znała prawdę, o której ci mówię.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Papieża Benedykta i jego prawdziwych uczniów.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

______________________________________________________________________________________

 

Święci słudzy, będziecie prowadzeni w kierunku fałszywego proroka
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 17 stycznia 2012, godz. 14:00Moja najdroższa córko, nadszedł czas powiedzenia światu, żeby przygotował swoje dusze na Mój powrót na ziemię, tak jak przepowiedziano.

Moi ludzi powstaną i przywitają Mnie z radością, kiedy tym razem powrócę, aby odzyskać Mój prawowity tron, jako Król Ludzkości.

Dla tych, którzy rozpoznajecie Mój głos, wy musicie Mi absolutnie zaufać.

Ja poprowadzę was po drodze prawdy, tak żeby każdy z was mógł się stać godnym wejścia do Nowego Raju na ziemi.

Odrzućcie głos ciemności, który przy każdej okazji będzie was oślepiał i kusił do odwrócenia się do Mnie plecami.

Ja jestem waszym ukochanym Odkupicielem, który umarł na Krzyżu w okrutny sposób. Jednak Moje cierpienie będzie trwało nadal, dopóki nie ocalę Resztki Mojego Kościoła na ziemi.

Ja przychodzę uratować was jeszcze raz. Pozwólcie Mi, że to uczynię, bez stawiania Mi przeszkód.

Tak wielu z was już zatyka uszy na Moje prośby do ludzkości, aby przygotowała swoje dusze na tą Chwalebną Erę Pokoju. Czy wy nie wiecie, że Ja was kocham?

To właśnie z powodu współczującej miłości, jaką mam dla każdego z was, Ja przychodzę, nie tylko żeby was ostrzec, ale żeby pomóc wam przygotować się na ten wielki moment.

Ja zdaję sobie sprawę, że ci, którzy mnie miłują, zwłaszcza Moi święci słudzy, powściągliwie wystrzegają się fałszywych proroków, którzy mogą się pojawić. Jest to bardzo ważne. Przyjdźcie teraz i poproście Mnie abym napełnił was Duchem Świętym, tak, aby prawda mogła być i została wam objawiona.

Jeśli nie zwrócicie się do Mnie, to nie uda się wam zrozumieć, co jest tym, czego Ja od was oczekuję.

Przyjdźcie do Mnie. Usłyszcie Mnie teraz. Wasze cierpienie będzie ciężkie, bo szatan nie da wam ani chwili wytchnienia.

On wie, że Ja czynię Siebie znanym nie tylko przez Marię, Mojego proroka końca czasów, ale poprzez wiele dusz. Te Moje dusze, wybrane, aby być posłańcami końca czasu, staną się tymi, którym Moi święci słudzy będą utrudniali najbardziej.

Zamiast tego, niestety, będziecie prowadzeni przez oszusta w kierunku fałszywego proroka, i jego sługusów, którzy wszędzie rozsiewają kłamstwa i nieprawdy.

Dla tych z was, którzy szybko potępiacie Moich posłańców, bądźcie bardzo ostrożni. Wy, Moi święci słudzy będziecie głównym celem oszusta.

To będą wasze umysły, które wam pierwszym zostaną wykręcone w inną stronę. Bo, gdy wy odwrócicie się ode Mnie, Waszego Boskiego Odkupiciela, to potem będziecie sterować Moich ludzi w złym kierunku.

Bezwiednie, będziecie zapobiegać słuchaniu przez nich prawdy z Moich Boskich ust.

Zagłodzicie Moje dzieci, pozbawiając je pożywienia niezbędnego dla ich duchowego rozwoju.

Wiedzcie teraz, że koniec czasów jest nad wami. Nie zmarnujcie czasu, jaki wam pozostał, żyjąc w próżni kłamstw i nieporozumień.

Bitwa się rozpoczęła i Resztki Mojego Kościoła będą uratowane, maszerując ze Mną do Mojego Chwalebnego Nowego Panowania.

Módlcie się, aby ani jedna dusza nie była pozostawiona.

Módlcie się też, żebyście wy, Moi święci słudzy, nie byli odpowiedzialni za odciągnięcie Moich dzieci z dala od prawdy. Od światła. Od ocalenia, które jest ich prawem.

Postępujcie teraz za Mną i pomóżcie Mi ratować dusze.

Wasz ukochany Odkupiciel
Jezus Chrystus

___________________________________________________________________________________

 

Bóg Ojciec - Ostatni posłaniec zapowiadający Powtórne Przyjście
Posłanie Pana Boga dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 16 stycznia 2012, godz. 13:20


Moja córko, kiedy Ja posyłam proroków na świat, są to zazwyczaj ci, po których najmniej wy byście się tego spodziewali.

Nigdy nie znajdziecie ich na najwyższych szczeblach Mojego Kościoła. Ani też nie będą to najbardziej na zewnątrz święte dusze. W wielu przypadkach nie będą oni warci tego szczególnego daru.

A wybieram dusze niedoskonałe, z nietypowych, ale prostych dziedzin życia, tak więc mogę uformować je na stworzenia jakich pragnę.

Moi prorocy dla końca czasów nie są inni. Nie będą oni łatwo akceptowani. Tak jak na początku, kiedy pierwszy raz posłałem Moich proroków, aby przygotować ludzkość na przybycie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, znaleźli oni trudnym, aby ich głosy były słyszane.

Głosy Moich oryginalnych posłańców końca czasu, na początku swojej misji nie będą słuchane. Jednak z czasem zostaną oni rozpoznani. Bo to będzie Mój głos, który stanie się łatwym do zidentyfikowania.

Ty, Moja córko, jesteś ostatnim posłańcem wysłanym dla zapowiedzenia przybycia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, dla Jego tak bardzo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia.

Jest to zatrważające dla Ciebie i czasami bardzo trudne do przyswojenia sobie. Ale taka jest prawda.

To dzieło - kiedy będą ci dawane Boże posłania dla przygotowania Resztek Mojego Kościoła na ziemi na Powtórne Przyjście - będzie trudne.

Również, wytypowałem do tej pory wiele wybranych dusz i będę kontynuował komunikowanie się z nimi dla dobra całej ludzkości, i ich los będzie łatwiejszy.

Twój los będzie trudny, aż do ekstremalnego i będziesz z tego powodu prześladowana.

Ja błogosławię cię wszystkimi łaskami z Mojego Królestwa Niebieskiego.

Będziesz postępowała naprzód, jako wybrany instrument, dla przekazywania do świata Mojego Najświętszego Słowa.

To dzieło będzie przez cały czas ochraniane.

Tak, będziesz atakowana nieomalże każdego dnia, ale wiedz to. Jeśliby to dzieło nie było tak ważne, to czy nie myślisz, że mogłoby umknąć uwadze szatana i jego królestwu upadłych aniołów?

Oni, Moja córko, przeniknęli ziemię i wczołgali się, w wielu przypadkach niepostrzeżenie, do serc i dusz wielu Moich dzieci.

Święta ścieżka twojego dzieła - ty jesteś finałowym posłańcem wysłanym na ziemię, aby uratować ludzkość przed ostatecznym zaciśnięciem pazurów szatana - została przepowiedziana w Piśmie Świętym.

Świat czekał na te instrukcje Mojego Świętego Dowództwa.

Wielu fałszywych proroków będzie próbowało zablokować to Moje Święte Słowo poprzez szerzenie kłamstw i nieporozumień.

Posłania te będą kwestionowane i badane przez Mój Kościół dla błędów. Jednakże one komunikują tylko prawdę.
Wyłoni się ponownie wiele prawdy ignorowanej na przestrzeni wieków przez Moje kościoły.

Zostanie wam objawionych więcej rewelacji, co do prawdy o waszym wiecznym życiu, dzieci.

Dzieło to wywoła oburzenie, Moja córko. Będziesz opluwana, wyśmiewana, będzie się patrzyło na ciebie z góry, i będziesz blokowana w każdy możliwy sposób.

Do tych, którzy znajdują trudności w kwestii prawdy podawanej wam przez ostatniego proroka końca czasu, posłuchajcie teraz Mojej usilnej prośby.

Musicie poprosić Mnie o Dar Ducha Świętego, zanim będziecie mogli otworzyć swoje uszy, aby usłyszeć Mój głos. Dla prawdy Mojego Świętego Słowa i na instrukcje, jakie dam wam wszystkim, abyście mogli mieć życie wieczne.

Moje słowa będą sformułowane w sposób prosty, tak, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko mogą śledzić Moje Święte Słowo. Ale wy musicie o tym wiedzieć. Jakkolwiek będzie dużo miłości i światła świecącego przez Moje Słowo, będzie również atmosfera boskiego autorytetu, który znajdziecie niemożliwym do zignorowania.

W ten sposób będziecie wiedzieli, że to jestem Ja, Wasz Bóg, Wasz Ojciec Przedwieczny, który mówi. Moja miłość wtargnie do waszych dusz i wzniesie wasze serca w zjednoczeniu ze Mną.

Wszystkie przygotowania są poczynione. Po Wielkim Miłosierdziu Mojego umiłowanego Syna, zostanie zarezerwowany czas na przygotowanie świata na Jego Powtórne Przyjście.

Tak dzieci. Aranżuję teraz uratowanie Moich dzieci przed ciemnościami. Zarządzam zwrot Mojego stworzenia, Moje dzieci, i zabieram was do waszego prawowitego domu, waszego dziedzictwa. Nowego Raju.

Bądźcie cierpliwe dzieci. Pamiętajcie tylko, że Ja was kocham. Miejcie zaufanie do Mnie i do Mojego Świętego Słowa dawanego wam przez Mojego proroka końca czasu, Marię Bożego Miłosierdzia.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy
Stworzyciel Wszystkich Rzeczy

_______________________________________________________________________________________________

 

Naukowcy będą publicznie zaprzeczać że nastąpił ten cud
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 13 stycznia 2012, godz. 21:35


Moja najukochańsza córko, Moje Boże Miłosierdzie zostanie ostatecznie urzeczywistnione i nareszcie zrozumiane.

Moje promienie Miłosierdzia (co rozpocznie się od różowego nieba) zaleją ziemię, aby ocalić ludzkość.

Ani jedna osoba nie będzie wykluczona. Prezydenci, królowie, królowe, książęta, biedacy, gwiazdy, żebracy, złodzieje, mordercy, ateiści, wierzący w Boga Ojca i we Mnie, Jego umiłowanego Syna, będą objęci Moim darem.

Ludzie aroganccy upadną w pokorze, gdy zobaczą swoje ciężkie grzechy tak, jak Ja je widzę.
Nikczemni ujrzą światło Mojej Bożej egzystencji i będą musieli dokonać wyboru. Albo zaakceptują Moją Miłość i Moje Miłosierdzie, albo też uderzą Mnie w twarz. Tak czy inaczej, wszystkie dzieci Boga będą widziały Moje promienie Miłosierdzia i trudno im będzie ten cud zignorować. Ja wzywam was wszystkich do modlitwy, aby Moje Miłosierdzie zostało przyjęte i zaakceptowane, jak przez głodnego człowieka, który chwyta chleb życia. Bez tego chleba, umrze.

Istnieją tylko dwie drogi: pójścia za Mną, waszym Boskim Odkupicielem, albo stanięcia twarzą w twarz z ogniami piekła.

Ja zawsze jestem miłosierny, ale tak mało czasu będzie dla was, aby po Ostrzeżeniu wzbudzić sobie wyrzuty sumienia! Wielu naukowców i ludzi z armii szatana będzie wykorzystywanych do publicznego zaprzeczenia, że ten wielki cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby to oszustwo nie zwiodło tych oziębłych dusz, które mogą mieć pokusę, żeby jeszcze raz odwrócić się do Mnie plecami.

Przygotujcie się, dzieci. Pamiętajcie, że ta interwencja Nieba jest jedyną drogą, żebym mógł uratować większość ludzkości. Gdybym nie wylał Mojego Miłosierdzia na cały świat, zaledwie nieliczne dusze mogłyby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi.

Ja kocham was wszystkich i witam was na łonie Mojej Miłości i Miłosierdzia.

Nie bójcie się, wasze dusze zostaną zalane Moim Duchem Świętym. W wypadku wierzących sprawi to, że będziecie jeszcze silniejsi w waszej miłości do Mnie i wtedy dołączycie do Mojej armii, aby nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby się ku Mnie zwrócić.

Wasz Odkupiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

______________________________________________________________________________

 

Maryja Dziewica – Moje dziecko, na ziemi niedługo zapanuje pokój
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 13 stycznia 2012, godz. 20:15


Moje dziecko, na ziemi niedługo zapanuje pokój.
 
Będą zawirowania i konflikty, ale jest to konieczne, aby ostateczne na ziemi wyplenić zło.

Ręka Mojego Ojca szybko spadnie na tych, którzy ignorują Miłosierdzie Mojego Syna. On nie będzie tolerował ich nieposłuszeństwa, gdy prawda zostanie im raz objawiona.

Tym, którzy po Ostrzeżeniu odwrócą się tyłem od Mojego Syna, przyznany będzie określony okres czasu dla okazania skruchy za swoje grzechy, ale to nie potrwa długo.

Módlcie się za te dusze, których upór będzie ich upadkiem.

Moje dziecko, zmiany są już w toku, i wiele zdarzy się bardzo szybko.

Obserwujcie niebo, dzieci, dla pierwszych znaków Miłosierdzia Mojego Syna.

Wy, pokornego i skruszonego serca, nie bójcie się, bo to jest czas, na który czekaliście.

Te dusze, które nie uznają istnienia Mojego Syna, będą zaskoczone i zasmucone, gdy zostanie im ostatecznie przedstawiona prawda.

Te torturowane dusze, które zobowiązały się do wierności diabłu, będą przytłoczone żalem, podczas gdy inne będą się skrywać przed prawdą, ponieważ nie będą w stanie przeciwstawić się światłu.

Módlcie się, aby wszystkie te dusze poprzez modlitwy innych mogły zostać i zostały zbawione w oczach Mojego drogiego Syna.

Nawrócenia zapobiegną karze i złagodzą będące w toku nikczemne plany Anty-Chrysta dla zgładzenia ludzkości.

Módlcie się, aby bitwa pomiędzy Niebem i diabłem doprowadziła do tego, żeby wszystkie dzieci Boga mogły być uratowane i ogień piekielny mógł im być oszczędzony.

Wasza ukochana Matka
Królowa Róż
Matka Ocalenia

_________________________________________________________________________________

 

Dziewica Maryja – (19) Modlitwa Krucjaty - Modlitwa za młodych ludzi
Posłanie Dziewicy Maryi dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 13 stycznia 2012, godz. 8:00

 

Moje dziecko, jestem dzisiaj smutna, ponieważ bardzo cierpię, gdy myślę o tych biednych duszach, które umrą podczas Ostrzeżenia.

Musisz poprosić o żarliwą modlitwę za te dusze, które gniewają Mojego Ojca. Ich zachowanie jest obrzydliwością w Jego oczach.

Proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci w ciemności, z których wielu nie wie, co robi.

Ich nikczemności powodują, że Mój Son płacze, i Jego rany się jątrzą. Ważnym jest, aby tak dużo dusz jak to jest możliwe zostały otoczone ramionami Mojego Syna w Jego Bożym Miłosierdziu. Błagam, proście, żeby ta Modlitwa Krucjaty była odmawiana do Mnie, Matki Ocalenia, dla uratowania tych biednych dzieci.
 
Matko Ocalenia, Ja proszę Ciebie żebyś się modliła o Miłosierdzie

Dla młodych dusz, które są w tak straszliwej ciemności, że nie rozpoznają

Twojego umiłowanego Syna, kiedy On przyjdzie, żeby zbawić całą ludzkość.

Nie pozwól, aby przepadła nawet jedna dusza!

Nie pozwól, aby nawet jedna dusza odrzuciła Jego Wielkie Miłosierdzie.

Ja modlę się, Matko, żeby wszyscy zostali ocaleni i proszę Ciebie żebyś okryła te dusze Twoim Świętym Płaszczem

Aby zapewnić im ochronę, jakiej potrzebują przed oszustem.

Moje dziecko wszystkie dusze są ważne dla Mojego Syna. Ale te młode dusze, które są w stanie grzechu śmiertelnego, najbardziej Go bolą.

Módlcie się, aby światło Miłosierdzia zaświeciło poprzez ciemności ich umysłów i dusz.
Módlcie się, aby odrzucili oni swoje straszne życie deprawacji i pustki, jakie prowadzą.
Módlcie się, aby sięgnęli i błagali o Miłosierdzie, w przeciwnym razie nigdy nie otrzymają łask, jakich potrzebują, aby wejść do Nowego Raju.

Jakąż stratą byliby ci młodzi ludzie dla reszty z was, którzy zaakceptujecie Dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowego Raju na ziemi. Złamie to Serce Mojego Syna, jeśli oni nie będą mogli być uratowani.

Wasza ukochana Matka
Maryja Królowa Nieba
Matka Ocalenia

____________________________________________________________________________________________

Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które mogą nie dostać szansy pragnienia zbawienia
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 12 stycznia 2012, godz. 15:30
 
 
Moja najdroższa córko, istnieje potrzeba żeby każdy się teraz z całego serca modlił na dusze, które mogą nie przeżyć szoku, gdy będą świadkami Ostrzeżenia i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Niektóre z tych biednych dusz w grzechu śmiertelnym, mogą nie dostać szansy pragnienia zbawienia, tak więc proszę zabezpieczcie, żeby wasze modlitwy były oferowane za takie dusze.

Modlitwa jest pilnie potrzebna, żeby modlić się za takie dusze w ciemnościach. Tak zacietrzewione są one w swojej nikczemności aby zniszczyć ludzkość poprzez kontrolowanie, monetarne oraz inne rodzaju, że Ostrzeżenie będzie dla nich straszliwym szokiem.

Ja potrzebuję, żeby dana im została szansa żałowania za grzechy, ale wielu przeciwstawi się Mnie. Proszę, módlcie się za te torturowane dusze.

Na koniec chciałbym prosić wszystkich Moi uczniów, aby przy każdej sposobności odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia, ponieważ zbliża się teraz czas na Moje Wielkie Ostrzeżenie.

Do wszystkich tych wierzących, którzy odmawiają zaakceptowania, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Ich Odkupiciel, który mówi do nich poprzez te posłania, posłuchajcie Mnie teraz.

Nie bądźcie jak te biedne dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy był wyszydzany.

Otwórzcie swoje umysły i szczodrze oddajcie wasz czas modlitwie. To jest wszystko, o co Ja proszę was w tym czasie. Wy, Moje dzieci, będziecie płakać łzami skruchy, gdy zdacie sobie sprawę ze swojej pomyłki. Ależ tak, Ja przebaczę wam, nawet, jeśli Mnie głęboko obraziliście.

Wasze obelgi ranią Mnie.

Wasze drwiny są jak nóż wykręcany w Moje wnętrze, ponieważ myślicie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.

Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy głos, który jest jak wołanie na puszczy.

Wasza hardość obraża Mnie.

Wy musicie zaakceptować tą drogę, jaką obecnie planowane jest Moje Drugie Przyjście.

Możecie nie chcieć posłuchać Mnie teraz, gdy Ja błagam was żeby się modlić za dusze, które będą dla Mnie utracone. Ale będziecie, gdy zostanie wam to udowodnione po tym wielkim wydarzeniu.

Bo wtedy Ja będę oczekiwał od was, że będziecie za Mną szli i formowali resztki Mojego Kościoła. To będzie wtedy, gdy wszyscy się zjednoczymy, aby pozbierać ułomki, które pozostały, gdy będziemy szli w kierunku Mojego Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus Chrystus
Odkupiciel i Zbawiciel całej Ludzkości

___________________________________________________________________________________

 

Największa obrzydliwość od czasu Holokaustu uknuwana jest przeciwko Żydom
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 11 stycznia 2012, godz. 15:00
 
My ukochana córko, obserwuj teraz wysiłki czynione przez Globalną Potęgę, nie przez Światło, która próbuje wyreżyserować kampanię przeciwko Moim ludziom.

Ja odnoszę to do chrześcijan i Mojego ludu wybranego, do Żydów.

Uknuwane są nikczemne plany wymazania w perfidny, ale subtelny sposób praktykowania chrześcijaństwa. Rozpocznie się to wraz ze zmianą w konstytucjach państw wszędzie w zachodnim świecie.

Czyniona będzie każda próba rzucania rynsztokowych roszczeń wobec Moich chrześcijańskich kościołów. Moi święci słudzy będą się powoli wycofywać, pozostawiając Moich ludzi z małym wsparciem duchowym. Wszystkie te prawa będą miały na zewnątrz wygląd chytrej tolerancji.

Wasza wiara, Moje dzieci, jest wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd.

Chrześcijaństwo oraz każda próba publicznego głoszenia Mojego Imienia będzie udaremniona. W to miejsce wyłoni się pusta doktryna i ludzie będą zagubieni. Będą oni myśleli, że ta doktryna jest dobrą i sprawiedliwą zamianą dla prawdy, podczas gdy w rzeczywistości, będzie to kłamstwo.

Ta nikczemna grupa jest tak potężna, [ale] bardzo niewielu wie, że istnieje. Jednakże są oni wszędzie, pociągając za sznurki. Moje dzieci są jak kukiełki.

Mój lud wybrany, Żydzi, stoją ponownie przed straszliwymi prześladowaniami. Plany ich upadku są w toku.

Ci, których uważają oni za swoich przyjaciół, są ich wrogami.

Będą cierpieć takie trudności! Ja wzywam wszystkich ludzi, aby modlili się za Izrael.

Największa obrzydliwość od [czasu] Holokaustu uknuwana jest przeciwko Moim ludziom.

Módlcie się, módlcie się, żeby Grupa Anty-Chrysta została zatrzymana przed popełnieniem tych złych czynów.

Te mroczne dusze potrzebują waszych modlitw, żeby podczas Ostrzeżenia uznały swoje przestępstwa. Módlcie się, żeby odrzucili swoje opancerzenie i błagali o Moje Miłosierdzie.

Jeśli to uczynią, to wojny i niepokój w Izraelu będą mogły być osłabione.

Wiele proroctw odsłoni się teraz przed waszymi oczami. Ci, ślepi dla Moich obietnic, muszą otrzymać światło Mojego Miłosierdzia, aby znowu widzieć.

Nie łudźcie się dzieci. To, co wydaje się być dobrym na zewnątrz nie zawsze jest takie, jak się wydaje. Siły pokojowe, wiele z nich niewinne pionki, są okłamywane.

Nigdy nie lękajcie się, ponieważ Moje Miłosierdzie będzie miało istotny wpływ na tą Sektę, która od wieków spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi.

Oni nie mogą i nie wygrają. Ale spowodują przerażający terror, jeśli modlitwa nie będzie mogła złagodzić ich nikczemnej dominacji.

Módlcie się nową Modlitwą Krucjaty (18) aby pomóc zatrzymać Anty-Chrysta i jego grupę, o których mówię.

"O ukochany Jezu uratuj świat przed Anty-Chrystem

Wspomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzkom szatana

Uratuj od zła ostatnie resztki Twojego Kościoła

Daj wszystkim Twoim kościołom moc i łaski potrzebne by bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanymi przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.
"

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel i Zbawiciel całej Ludzkości

________________________________________________________________________________________

 

Dziewica Maryja: Tak wiele dusz zdecydowało się ignorować znaki jakie Ja daję
Posłanie Dziewicy Maryi dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 10 stycznia 2012, godz. 20:30


Moje dziecko, musisz powiedzieć światu o znaczeniu modlitwy w tym czasie.

Moje dzieci cierpią wszędzie, w każdym kraju.

Ważnym jest, aby wszystkie dzieci Boże jednoczyły się w tym czasie, aby ciemność w końcu uniosła się z ziemi.

Jakże Ja płaczę z żalu, gdy te dusze zdecydowały się zignorować że odwiedzam wizjonerów na ziemi. Tak wiele zdecydowało się ignorować znaki, jakie Ja daję, aby zagwarantować, że wiara może zostać odbudowana.

Tak zimne są ich serca, włączając w to tych księży i ​​duchownych, którzy są ślepi na prawdę, że zmarnowano bardzo dużą ilość czasu.

Jeśliby tylko otworzyli swoje serca na posłania, jakie Ja dałem światu, to większa ilość dusz otrzymałaby pokarm, jakiego potrzebują.

To są ostatnie dni, kiedy Moje słowa zachęty mogą być słuchane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby głos Mojego Syna został usłyszany w sposób, w jaki miało to być.

Czy wy myślałyście dzieci, że On nie przygotuje ludzkości na Swoje Wielkie Miłosierdzie?

To jest w chwili obecnej to, do czego On dąży poprzez nawrócenie tak wielu dusz, jak to jest możliwe.

Jego plany są całkowicie zakończone, z jednym wyjątkiem. On potrzebuje więcej modlitw, bo bez tych modlitw te dusze zostaną utracone dla oszusta.

Moje dziecko, Mój Syn bardzo niedługo przyniesie Swoim ukochanym dzieciom tak upragnioną ulgę.

W Swoim Miłosierdziu będzie On również przygotowywał teraz świat na Swoje Drugie Przyjście.

Módlcie się, aby wszyscy, którzy wierzą w Mojego Syna otworzyli swoje serca na prawdę Jego świętych posłań.

Jeśli będą słuchać i podążać za Jego instrukcjami, wszystko będzie dobrze.

Jeśli zignorują ostrzeżenie, dawane im z czystej miłości, to odmówią innym szansę uratowania.

Ja błagam o hojność dusz, aby ślubowały obietnicę wierności Mojemu umiłowanemu Synowi, maszerując wraz z Nim ku Chwalebnemu panowaniu w Nowym Raju.

Od pewnego czasu posłani zostali do świata posłańcy, aby przygotować świat na to wielkie wydarzenie.

Teraz mają miejsce końcowe fazy.

Słuchajcie głosu Mojego Syna, gdy On rozmawia z wami. Nie odrzucajcie Go.


Wasza kochająca Matka
Królowa Nieba
Matka Ocalenia

______________________________________________________________________________________

 

Po ogólno-światowej Spowiedzi będę przygotowywał na Moje Drugie Przyjście
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 9 stycznia 2012, godz. 8:10

 
Mój najdroższa córko, czas szybko postępuje naprzód i Ostrzeżenie będzie zapowiedzią przygotowania na Moje Drugie Przyjście.


Po ogólno-światowej Spowiedzi, gdy większość ludzkości otrzyma szczególne łaski i błogosławieństwa, będę przygotowywał drogę na Moje Drugie Przyjście.


Ludzkość musi zaakceptować, że czas na to wielkie wydarzenie, jest już prawie nad nimi.


Nie marnujcie czasu w przygotowaniu waszych dusz i tych, waszej rodziny, na Mój Chwalebny Powrót.


Moje Drugie Przyjście przyniesie koniec udręki, jakiej doświadczaliście na ziemi przez tysiące lat.


Tak wielkie jest to Chwalebne wydarzenie, że nie będzie człowieka, któryby nie wpadł w podziw i zdumienie, gdy Ja pojawię się na niebie.


Wy, tego pokolenia, zostaliście wybrani dla wyciągnięcia korzyści z tej podróży ze Mną do Mojego Nowego Raju, podczas Ery Pokoju, nad którym będę królować.


Nikt nie może być wykluczony. Nawet ani jednej duszy nie wolno pozwolić, aby przeleciała przez sieć. To jest Moim największym pragnieniem, aby przyprowadzić wszystkich was razem ze Mną do Mojego Królestwa.


To jest chwałą, na którą ludzkość czekała od Mojej śmierci na Krzyżu.


Dla tych z was, którzy przymykają oko na Moje prośby, Ja nakłaniam was, aby rozpocząć przygotowania już teraz.


Mój czas coraz bardziej się przybliża. Posłałem teraz do świata Mojego ostatniego posłańca, aby pomóc wam przygotować swoje dusze. To było zapowiedziane.


Nie ignorujcie Mojej przestrogi, bo jeśli to uczynicie, to nie będziecie czujni i zaniedbacie odpowiednio się przygotować.


Od teraz będę udzielał wielu posłań, tak, aby świat był gotowy zaakceptować Mnie jako Swojego Władcę.


Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel całej Ludzkości

_______________________________________________________________________________________

 

Jezus woła do dzieci na całym świecie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 8 stycznia 2012, godz. 15:30


Moja najdroższa córko, dzisiaj wołam do wszystkich dzieci w wieku od lat siedmiu, i do każdego Mojego pojedynczego dziecka na całym świecie.

Wy, Moje maleńkie dzieci, jesteście jak klejnoty w Moich oczach.

Przynosicie Mi taką czułą miłość, i jestem szczęśliwy w waszym towarzystwie.

Wiedzcie, że Ja bardzo was kocham. Niektórzy z was już Mnie znają, i to jest dobre.

Zapraszam was do częstszej rozmowy ze Mną. Własnymi słowami. Jak przyjaciel.

Nigdy nie myślcie, że musicie nauczyć się, albo recytować modlitwy, które mogą być dla was za trudne.

Zamiast tego przyjdźcie do Mnie i podzielcie się ze Mną wszystkimi waszymi myślami, lękami, nowościami lub problemami.

Ja jestem zawsze u waszego boku, nawet jeśli Mnie ignorujecie. Ja zawsze jestem pełen nadziei.

Do tych biednych młodych ludzi, których życie wypełnione jest fałszem lub którzy są wciągnięci w alkohol albo w narkotyki, wy musicie wiedzieć to:

Chociaż może czujesz wewnątrz siebie pustkę, musisz podać Mi swoją rękę, a Ja ją chwycę. Ja uratuję cię od zatonięcia w morzu dezorientacji.

Wielu z was czuje się bezwartościowymi i bez znaczenia. Jesteście tak przytłoczeni przez tych, których ubóstwiacie w świecie muzyki i sławy, że ​​czujecie się całkowicie nieudolni.

Nigdy nie czujcie się w ten sposób, Moje maleńkie dzieci, bo w Moich oczach, wy jesteście bardzo specjalni.

Każdy z was posiada specjalne miejsce w Moim Sercu. Pozwólcie Mi wziąć was w podróż do wspaniałej nowej przyszłości.

Ja, bardzo niedługo, wprowadzę na ziemi nową wspaniałą Erę Pokoju i Chwały.

Wy musicie pozostać silni. Nigdy się nie poddawajcie, gdy czujecie się przytłoczeni. Nigdy nie rozpaczajcie, kiedy czujecie się bezwartościowi.

Wy, pamiętajcie to, urodziliście się dla przyczyny. Bez względu na to, jakie są wasze okoliczności, przyczyną waszego urodzenia jest, że: Urodziliście się, aby zjednoczyć się ze Mną jako część Mojego nowego Królestwa Chwały.

Wiem, że trudno jest wam usłyszeć Mój głos, bo tak wiele fałszywych bogów próbuje przyciągnąć waszą uwagę.

Moja obietnica dla was jest taka: Przeżywajcie swoje życie w nadziei i w miłości dla Mnie, Waszego Jezusa, a Ja dam wam dar Raju. Ten Raj to jest to, co czeka na was, gdy tylko poprosicie Mnie, aby pomóc wam w waszej podróży do Mnie.

Ja jestem miłością, której brakuje w waszym życiu.

Ja jestem pokojem, którego szukacie.

Ja jestem pomocą, jakiej potrzebujecie aby znowu poczuć miłość w swoim sercu.

Ja jestem Miłością.

Ja jestem Światłością.

Beze Me pozostaniecie w ciemności.

Ja kocham was bez względu na to jak Mnie zranicie lub Mnie obrazicie.

Powiedzcie tą krótką modlitwę a Ja przybędą, biegnąc do was natychmiast.

 Jezu, jeśli mnie słyszysz

To posłuchaj mojego wołania o pomoc

Proszę, pomóż mi postępować z tymi, którzy powodują mój ból

Pomóż mi abym przestał pozwalać zawiści panować nad moim życiem i abym przestał pragnąć

Rzeczy których nie mogę mieć

Zamiast tego, otwórz moje serce dla Ciebie, kochany Jezu

Pomóż mi poczuć prawdziwą miłość – Twoją miłość

I poczuć prawdziwy pokój w moim sercu. Amen.

 


 Cieszcie się Moje dzieci, bo Ja mówię teraz do waszego serca z Niebios.

Ja jestem prawdziwy.

Ja istnieję.

Ja kocham cię i nigdy nie rezygnuję z Mojej walki, aby cię uratować, aby móc wziąć ciebie, twoją rodzinę i przyjaciół do Nowego Raju na Ziemi.

Ten Raj został stworzony dla Adama i Ewy, a teraz powróci na ziemię.

Ja chcę, abyś był częścią tego nowego Chwalebnego życia, które jest ponad twoje wyobrażenia.

Błogosławię cię teraz.

Twój ukochany przyjaciel

Jezus

__________________________________________________________________________________________

 

Bóg Ojciec - Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą wspaniałą przyszłość

Posłanie Pana Boga dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 8 stycznia 2012, godz. 14:04


Ja jestem Królem całego stworzenia. Ja jestem Alfa i Omega. Cała Ludzkość będzie czciła Mnie, Boga Ojca, Stworzyciela i Najwyższego Króla.

Moja najdroższa córko, ostatecznie nadchodzi, i to bardzo szybko, czas dla ludzkości, aby czcić Mnie, Ojca Niebieskiego w Mojej pełnej Chwale.

Modlitwy Moich ukochanych dzieci, tych pokornych Moich sług, ratują dusze oraz dużą część ludzkości przed siłami ciemności, która okrywa ziemię.

Spójrzcie, oto mówię do was wszystkich, Moi pokorni uczniowie i wy, którzy wierzycie we Mnie, Stwórcę całej  ludzkości, zjednoczcie się. Musicie połączyć się jako jedna siła aby oddawać cześć Mnie, Waszemu Ojcu.

Módlcie się teraz w jedności o globalne nawrócenie. Duch Święty został wylany przez ze Mnie na cały świat w dniu 10 maja 2011 roku. Przywołało to już tak wiele dobrych dusz, aby głosili Moje Słowo.

Teraz, gdy moc szatana się zmniejsza, będzie on atakował tak wiele dusz, jak to możliwe. Najcięższe ataki będą zadawane Mojemu Kościołowi i tym wszystkim, którzy oddają cześć Mnie, Ich Ojcu Niebieskiemu.

Wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć, ale wiara tych, którzy kłaniają się przede Mną, będzie przechylać szalę umysłów dobrych chrześcijan na całym świecie i przyprowadzi ich bliżej do Mnie.

Trwa ogromne zamieszanie pośród Moich dzieci. Wszyscy ci, którzy są zniechęceni do modlenia się do Mnie, Boga Najwyższego, usłyszcie teraz Moje wołanie do ludzkości.

Nigdy nikomu nie pozwalajcie zniechęcać was do prawdy Mojego Świętego Słowa, dawanego ludzkości, aby ocalić dusze.

Nigdy nikomu nie pozwalajcie powstrzymać was od modlitwy za te biedne dusze, które zostały pochwycone przez szatana.

Połączcie się jako jedność dzieci, i jeszcze jeden raz módlcie się o Miłosierdzie. Wasze modlitwy oferują Mi pomoc, wymaganą, aby ocalić większość ludzkości.

Ty, Moja córko, która jesteś prorokiem końca czasu, ucierpisz najbardziej. Z powodu tej misji otrzymasz na końcu takiego rodzaju posłania dla świata, że będziesz głównym celem szatana i jego sługusów.

Obecnie jest wielu proroków, którzy otrzymali świętą misję usankcjonowaną przeze Mnie, aby pomóc w kierowaniu ludzkością.

Ja, po twojej misji, już nie będą wysyłał nikogo innego dla przekazywania Moich posłań, ponieważ świat, jak wiesz, zostanie zmieniony na zawsze.

Jako prorok końca czasu, Twój głos zostanie odrzucony najbardziej przede wszystkim przez wierzących. Albowiem oni sprzeciwić się będą tym boskim posłaniom w sposób tak agresywny, że będzie cię to zaskakiwać i napawać lękiem, Moja córko.

Szatan będzie atakował te biedne święte dusze, starając się Mnie zranić. On już zaślepił dla prawdy serca wierzących.


Będzie on przekręcał prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, Ich Niebieskiemu Ojcu oraz Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Raduj się jednak, ponieważ wiele nawróceń zostało już osiągniętych przy pomocy innych wizjonerów i proroków na świecie.

Tak wiele kataklizmów zostało już zażegnanych w rezultacie ich pracy.

Jednakże określona ilość kary będzie w dalszym ciągu spadała na ludzkość w celu oczyszczenia narodów.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona i to wkrótce. Dlatego też Moje dzieci nie muszą się obawiać przyszłości. Wy, Moje ukochane dzieci macie przed sobą wspaniałą przyszłość.

Wszystko, co musicie zrobić, to modlić się za swoich braci i siostry i całkowicie Mi zaufać.

Jakkolwiek Ostrzeżenie - które będzie miało miejsce niedługo i niespodziewanie - uratuje dusze, to nadal istnieje potrzeba bardzo dużej ilości modlitw.

Modlitwy o jakie Ja proszę was teraz, to zwłaszcza za młodych ludzi w każdej części świata.

Są to dzieci schwytane przez wierutne kłamstwa popełniane przez szatana. Są to dzieci, które spędzają większość swojego czasu żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i w świecie udającym że wierzy.

Oni najbardziej potrzebują waszych modlitw.

Zjednoczcie się dzieci.

Odsuńcie na bok swoje różnice.

Zrzućcie z siebie płaszcz pychy.

Upadnijcie na kolana w miłości i pokorze, by poprosić Mnie o potrzebne łaski.

Te łaski zaleją waszą duszę Duchem Świętym. Tylko wtedy wasze modlitwy zostaną wysłuchane i otrzymają odpowiedz.

Wasz ukochany Ojciec Niebieski
Najwyższy Bóg

________________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus: Plujecie Mi w Twarz gdy osądzacie i przeklinacie innych w Imię Moje
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 7 stycznia 2012, godz. 15:40


Moja najmilsza córko, podczas gdy Moi uczniowie kontynuują walkę między sobą w kwestii autentyczności tych Moich świętych posłań dla świata, nieustannie coraz więcej i więcej dusz odłącza się ode Mnie.


Dla tych z was, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, miejcie tą pewność, że wasza miłość do Mnie musi być udowodniona.


Nie wystarczy powiedzieć, że Mnie kochacie. Najpierw musicie kochać swojego bliźniego.


Jak będziecie kochali swojego bliźniego? Traktując go z miłością i szacunkiem bez względu na to jak was obraża.


Biada tym z was, którzy oczerniają innych w Imię Moje. Jesteście dla Mnie zgubieni.

Bez pokory w swoim sercu, kiedy sądzicie i przeklinacie innych w Imię Moje, wy plujecie Mi w Twarz.


Pamiętajcie, że nie reprezentujecie Mnie, gdy oczerniacie i publicznie okazujecie nienawiść wobec innych.


Jednak wielu z tych, którzy widzą siebie jako Moich świętych apostołów, wpada w tę pułapkę, zastawioną dla nich przez szatana, aby ich schwytać.


Ja mówię, idźcie sobie. Módlcie się o przebaczenie. Znacznie lepiej, jeśli spędzicie więcej czasu na modlitwie o uratowanie waszych braci i sióstr.


Och, jak Ja pragnę, aby ci uczniowie, którzy twierdzą, że przychodzą w Imię Moje, zachowywali się w taki sposób, w jaki Ja ich nauczałem. Jak ranią oni te biedne dusze, które dokładają wszelkich starań, aby pozostać pokornymi w Moich oczach.


Istnieje wielka potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych Świętych posłań z Moich boskich ust, w tym, tych ostatnich posłań mówiących o końcu czasu.


Nigdy nie twórzcie swojej własnej opinii w oparciu o błędne rozumienie tego, kim Ja jestem, oraz Moich nauk.

.
Ja jestem przede wszystkim Bożym Miłosierdziem zanim przyjdę jako Sędzia.


Ja kocham was wszystkich, ale dzisiaj doznaję tego samego bólu, jakiego doznawałem wtedy, gdy byłam w Ogrodzie Getsemani. I Ja nigdy nie spocznę, dopóki nie uratuję was od diabła.


Każdy człowiek, który mówi, że Ja nie cierpię, nie zna Mnie.


Każdy, kto myśli, że otrzymał upoważnienie do osądzania innych w Imię Moje, nie kocha Mnie w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Kocha natomiast siebie i jest wypchany pychą.


Każdy człowiek, który wskazuje palcem na innych, aby zastraszyć ich dla uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje nauki o miłości, pokorze i cierpliwości.


Wielu chrześcijan o dobrych intencjach wierzy, że ​​ich rolą jest aby analizować i ponownie oceniać Moje nauki. Jednak wiele z ich analiz opiera się na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które nie dogrywa dużej roli w Moim Królestwie.


Gdy Ja nakłaniam was, abyście się stali małymi w Moich oczach, to rozumiem to, jako dziecko, które nie kwestionuje. To rozumiem to, jako dziecko, które całkowicie ufa swojemu ojcu bez lęku w swoim sercu.


Dopóki nie staniecie się małymi w Moich oczach, nie jesteście zdolni do mówienia w Moim Imieniu.


Gdy dojdziecie do pokory, jakiej Ja wymagam, to tylko wtedy możecie Mi pomóc w ratowaniu dusz.


Wasz Nauczyciel
Zbawiciel Ludzkości
Jezus Chrystus

___________________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus: Próby [wywołania] wojny jądrowej na Wschodzie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 4 stycznia 2012, godz. 19:20


Notatka od wizjonerki: Jest to fragment posłania, które w większości miało charakter prywatny.
 

Moja najmilsza córko, teraz bądź uważna, bo chcę poinformować świat o tym, że na narody na Wschodzie będą się starały rozpocząć niszczenie siebie nawzajem.


Potrzeba jest dużo modlitwy, aby zabezpieczyć, że ta Nuklearna Wojna oraz inne zbrodnie będą zażegnane. Nigdy nie zapominajcie, że modlitwa ma potężną moc i może złagodzić wiele złych wydarzeń.


Muszę przypomnieć wam o Moim pragnieniu, aby odmawiane były modlitwy o uratowanie dusz.


Ja chcę więcej dusz, Moja córko, zwłaszcza tych, które mają umrzeć podczas Ostrzeżenia.

.
Teraz już wiesz, że jest to Moje największe pragnienie i to poprzez modlitwy Moich uczniów możliwe będzie przyniesienie ratunku dla tych dusz.


Ja wzywam wszędzie grupy modlitewne, aby modliły się teraz bardzo gorąco o takie dusze.


Bóg Mój Ojciec Przedwieczny będzie odpowiadał stosownie do waszych próśb i ofiaruje linię życia tym biednym duszom.


Jesteś zmęczona Moja córko. Idź w pokoju. Odpocznij.


Twój Jezus

_______________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus: Bardzo niedługo uczynię Siebie poznanym
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 4 stycznia 2012, godz. 18:15


Moja córko, bardzo niedługo uczynię Siebie poznanym.

Przygotowania są zakończone, ale Ja potrzebuję więcej modlitw za tych, którzy podczas Ostrzeżenia umrą żałosną śmiercią w stanie grzechu śmiertelnego.

Ja wzywam was Moi uczniowie, módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich biedne dusze.

Ja kocham was Moi ukochani uczniowie. Jakże Ja się raduję z powodu miłości i czystości serca, jakich jestem świadkiem pomiędzy wami. Wy przynosicie Mi tyle zadowolenia i czynicie lżejszym Moje cierpienie. Wasze oddanie jest jak balsam na Moje ropiejące rany.

W świecie, gdzie przez tak wielu jestem odrzucany i nie akceptowany, wasza lojalność Moi ukochani uczniowie, przynosi mi wielką radość.

Moje cierpienie jest podyktowane poziomem pobożności w świecie. W tym świecie, gdzie oddaje się honor zaszczytom, własnej chwale i fałszywym bożkom.

Moje Imię nie jest uważane za ważne. Mój głos nie jest słyszalny ponad zgiełkiem głosów mających obsesję na punkcie samych siebie.

Jak oni głośno krzyczą i wychwalają swoje światowe osiągnięcia. Ale to są szepty Moich ukochanych uczniów, które pozwalają Mi mówić, tak, że Mój głos jest słyszalny.

Wy, Moi uczniowie jesteście teraz w jedności ze Mną, w sposób, który was zaskoczy.

Idź Moja córko, i powiedz Moim ukochanym uczniom, że Ja ich kocham i że Moje łaski uczynią ich wystarczająco silnymi, aby głosić Moje Święte Słowo do świata, który musi usłyszeć prawdę, aby dusze mogły być ocalone.

Wasz ukochany Jezus

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Bóg Ojciec: Dwa miliardy dusz nawróci się jako rezultat tych posłań
Posłanie Boga Ojca dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek 3 stycznia 2012, godz. 15:30

 


Moja córko, dar dzisiejszej wizji, gdzie objawiłem ci Oblicze Mojego Syna i Moje, Twojego ukochanego Ojca Niebieskiego, jest rzadkością.

Błogosławiona jesteś, otrzymawszy ten niezwykły dar z Niebios. Było to konieczne, aby cię wzmocnić. Twoje cierpienie teraz złagodnieje i będziesz o wiele silniejsza niż przedtem.

Nigdy nie bój się tej pracy, bo teraz już wiesz, że wszelka władza na ziemi jest w Moich Niebieskich Rękach. Nikt nie ma władzy nad Ojcem. Nawet oszust nie może zmodyfikować ani zmieniać Mojego Niebieskiego Planu dla Ludzkości.

Raduje się Niebo, z nawróceń, które nastąpiły w wyniku tych Moich posłań dla świata. Ponad dwa miliardy dusz teraz się nawróci jako bezpośredni rezultat tych Boskich posłań.

Żaden człowiek nie powstrzyma tego dzieła. Oni mogą próbować, ale to będzie bezużyteczne.

Moja Boska ochrona obejmuje wszystkie dusze, które głoszą prawdę wiecznego odkupienia.

Nigdy się nie poddawajcie się dzieci, bez względu na to, jak ciężkie stanie się wasze cierpienie. Cierpienie, nigdy tego nie zapominajcie, zbliża was bardziej do Mojego Królestwa Niebieskiego.

Wy, Moje dzieci, wkrótce się rozradujecie, gdy odczujecie łaski wylewane na was przez Mojego Syna.

Bądźcie czujni. Nieustannie módlcie się za wszystkie dusze i nigdy nawet przez minutę nie wątpcie, że to Ja, Wasz Odwieczny Ojciec, jestem Tym, który poprzez te posłania przynosi wam pokój umysłu, ciała i duszy.

Traktujcie te posłania jako święte. Są one i zawsze będą, zgodne z Moim Słowem danym człowiekowi od początku czasu. Będą one zapalać płomień waszej duszy w sposób, w jaki będzie wam trudno to zignorować.

Pozwólcie Mojemu Duchowi dotrzeć do was i was zrelaksować. Tylko wtedy mogę dotknąć waszej duszy, tak, że iskra rozpoznania rozpali wasze serce.

Ja wołam do was, przybiegnijcie do Mnie, wtedy będę mógł was uścisnąć w jedyny sposób, w jaki może Ojciec.
Pozwólcie Mi zaofiarować wam Moją ochronę i łaski, aby uczynić was wystarczająco silnymi dla walki w Mojej armii przeciwko złu w waszym świecie.

Moja armia przyniesie pokój, jakiego pragniecie i miłość, jakiej potrzebujecie, żeby ugasić wasze pragnienie.

Idźcie w pokoju dzieci, wiedząc, że w tych posłaniach zawarta jest prawda, którą Ja usankcjonowałem dla całego świata.

Jeśli będziecie czystego i pokornego serca, to rozpoznacie Moją Miłość. Stańcie się małymi, jak dziecko, w Moich Oczach. Tylko wtedy wzniosę was jak anioła w Mojej Hierarchii, gdy przyjdzie na to czas

Idźcie w pokoju. Złóżcie swoją zmęczoną głowę na Moim Ramieniu a Ja przyniosę wam pociechę i ukojenie jakiego pragniecie.

Ja kocham was dzieci. Każdego pojedynczego spośród was.

Raduję się, bo gdy nadejdzie dzień zjednoczenia Naszej Świętej Rodziny, całe Niebiosa będą śpiewały na cześć i chwałę na wieczność.                                                                                                        
                                                                                                                                 Bóg Ojciec

_______________________________________________________________________________________________

 

Matka Boża: Czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest bliski
Posłanie Matki Bożej dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 2 stycznia 2012, godz. 12:00


Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest bliski.

Wraz ze zmniejszaniem się mocy szatana, staje się on coraz bardziej bezwzględny w swoim pościgu za duszami.

Nawet dla silnych dusz będzie to trudny okres, gdyż ich wiara będzie testowana do granic możliwości.

Moje dziecko, gdy wiara Moich dzieci jest testowana w ten okrutny sposób, one nie mogą się zachwiać, lecz zachować czujność. Muszą być czystego serca przez cały czas.

Muszą również milczeć, kiedy czują zazdrość w swoich duszach. Zawiść i zazdrość prowadzi do nienawiści. Zawiść wobec wybranych dusz wzrasta nawet wśród tych, którzy kochają Mojego Syna.

Dzieci, nie możecie się nigdy poddawać tej pokusie, jest ona składana w waszych sercach przez diabła.

Wzrośnie teraz powszechna zazdrość wobec wszystkich wizjonerów i świętych wysłanników do świata. To zostało przepowiedziane, bo są oni pomiędzy wieloma świętymi końca czasów.

Ich los jest ciężki i będą oni bardzo cierpieć, ze względu na przydzielone im zadania.

Moje dziecko, Ja wzywam wszystkich, którzy Mi oddają cześć, ich Matce Najświętszej, aby modlili się do Mnie o ochronę wizjonerów i proroków końca czasu.

Oni potrzebują waszych modlitw. Jeśli macie wątpliwości co do tych dusz, które zostały wybrane do przekazywania prawdy w świecie, to niezależnie od tego módlcie się za nich.

Każdy z was jest stworzeniem Bożym. Musicie okazywać nawzajem wobec siebie miłość. Głoście Święte Słowo Mojego Syna, ale nigdy nie czyńcie tego kosztem obrażania innych dzieci Bożych.

Zniewagi nie wypływają z miłości. Pochodzą one od oszusta, którego nienawiść do człowieka nie zna granic.

Jeśli kochacie Mojego Syna i znaleźliście błąd u innej duszy, to połóżcie pieczęć na swoich wargach.

Nigdy nie rzucajcie oszczerstw na innych w Imię Mojego Syna.

Moje Serce jest przebijane jak mieczem, gdy widzę te dusze, które poświęcone Mnie, Matce Boga, szydzą z tych wizjonerów wybranych dla pomocy w ratowaniu dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wizjonerów, wybranych przez Boga Ojca w dzisiejszym świecie.

Bądźcie pewni, że to ci, którzy cierpią najwięcej obelg, mówią w imieniu Mojego Syna.

Ci, których posłania są zaciekle kwestionowane, wyszydzane i rozszarpywane, są zwykle duszami wybranymi.

Są oni podstawowym celem diabła, który poprzez innych, popycha wierzących do odrzucenia tych wizjonerów.

Zapamiętajcie – ci wizjonerzy reprezentują Mojego Syna i Jego Święte Słowo.

Odrzuć autentycznego wizjonera, a odrzucisz Słowo Mojego drogiego Syna.

Zawsze módlcie się o rozeznanie. Jednakże nigdy nie wolno wam okazywać publicznie pogardy wobec tych boskich posłań dawanych ludzkości, aby ratować dusze od ognia piekielnego.

Blokuj pracę tych wizjonerów a zablokujesz ocalenie dusz.

Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba
Matka Ocalenia

___________________________________________________________________________________________

 

Notatka od Marii Bożego Miłosierdzia:  Znaczenie Eucharystii i jak Jezus da się poznać
Wtorek, 3 stycznia 2012 godz. 12:05

Zostałam poproszona o wyjaśnienie dwóch kwestii, które nieustannie pojawiają się wśród pytań.

Pierwsza odnosi się do Eucharystii i Obecności Jezusa Chrystusa. Druga dotyczy tego, jak Pan Jezus się objawi przed lub w czasie Jego Powtórnego Przyjścia.

Jezus podkreślał kilka razy znaczenie Jego Obecności w Eucharystii. My musimy zaakceptować Jego Obecność bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Jezus podkreślił również, że nigdy nie objawi się jako mężczyzna ani też w postaci innej ludzkiej istoty, bo nikt nie byłby tego godny i nie zostało to przepowiedziane - nigdy.

Proszę przeczytać te dwa posłania, które On podał mi w odniesieniu do tych dwóch kwestii w lipcu 2011 roku.

Znaczenie Sakramentów (Małżeństwa i Komunii Świętej) - 6 lipca 2011

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, bo Ja nigdy nie ukażę się jako człowiek – 17 lipca 2011


Maria Miłosierdzia Bożego

 

Znaczenie Sakramentów - Małżeństwa oraz Pierwszej Komunii Świętej
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa 6 lipca 2011, godz. 15:30


Moja najmilsza córko, przypatrz się teraz jak wiara Moich dzieci zaczyna się rozwijać i kwitnąć. Chociaż jest wiele ciemności na świecie, światło Moich zwolenników staje się mocniejsze z dnia na dzień z powodu ognia Ducha Świętego, który zstąpił na całym świecie.

 

Dzisiaj Moja córko pragnę przypomnieć wszystkim Moim wyznawcom o znaczeniu modlitwy. Modlitwa łagodzi cierpienie na świecie. Wasze modlitwy pomagają teraz w uniknięciu wielu przepowiedzianych globalnych katastrof. Modlitwa jest najpotężniejszym uśmierzycielem i gdy jest odmawiana w imieniu innych, jest wysłuchiwana.

Choć jestem zadowolony z tych, silnej wiary, to wciąż jestem w strachu o tych, którzy są przeciwni Mojemu Boskiemu Światłu. Prawdzie. Wielu ludzi chodzi teraz na całym świecie jak w osłupieniu. Nic nie daje im spokoju. Nic nie przynosi im radości. Żadna ilość komfortu materialnego nie łagodzi ich bólu. Ich puste dusze są stracone. Proszę, módlcie się za nich!

Moja córko proszę módl się za Mojego Wikariusza Papieża Benedykta, bo jest on otoczony przez masońskie siły, które dokładają obecnie wszelkich starań, aby go zdetronizować. Te złe siły infiltrowały Mój Kościół od czasu Soboru Watykańskiego II i rozcieńczały Moje nauczania. Zatwierdzonych zostało wiele przepisów prawa, które Mnie obrażają, szczególnie prezentacja Mojej Świętej Eucharystii przez ludzi świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez nowe przepisy wprowadzone w celu udogodnień współczesnemu społeczeństwu powodują że Ja płaczę z żalu.

Moja Przenajświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie [może być] zanieczyszczana przez ludzkie ręce. Jednak to właśnie jest to, co uczynili Moi święci słudzy. Te przepisy nie zostały przekazane w duchu przeze Mnie. Moi święci słudzy poprowadzili ścieżkę w dół niezgodną z nauczaniem Moich Apostołów. Dzisiaj Moje Sakramenty nie są traktowane w sposób nadzwyczaj poważny, szczególnie przez tych, którzy przystępują do Sakramentu Małżeństwa i do Pierwszej Komunii św.

Przyrzeczenie małżeństwa jest bardzo poważne, bo pamiętajcie, że jest to Sakrament i jest on dokonywany w obecności Boga Ojca. Jednak dla wielu ma to jedynie związek z materializmem i paradą na zewnątrz. Wiele osób, które otrzymują Sakrament Małżeństwa nie uznaje jego znaczenia w późniejszym okresie. Wielu łamie swoje śluby tak łatwo. Dlaczego to robią? Po co oddawać tej Świętej Unii usługi ustami, tylko po to, żeby zaraz później się rozdzielać? To jest kpina z jednego z najważniejszych związków błogosławionych Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Wiele osób nie przywiązuje żadnej uwagi do Woli Mojego Ojca, że człowiek nie będzie rozwiązywał w przyszłości takiej Unii. Jednak wiele ludzi się rozwodzi, co jest prawem nieuznawanym przez Mojego Ojca. Rozwód jest to łatwy sposób żeby uciec od swoich obowiązków. Wszystkie małżeństwa są zawierane w Niebie. Żaden człowiek nie może zniszczyć małżeństwa, nie obrażając Mojego Ojca.


Pierwsza Komunia Święta
 

Przyjmowanie po raz pierwszy Mojego Ciała w Sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem tego, jak jestem wykpiwany. Tak wiele rodziców nie zwraca uwagi na znaczenie tego, że ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Są oni bardziej zainteresowani jak dobrze ubrane są ich dzieci, a nie tym cudownym darem, jaki otrzymują. Ten dar doprowadzi ich do zbawienia. Ale materializm, jaki otacza to wydarzenie, nie ma nic wspólnego z ich duszami. Dla Mnie najsmutniejszym jest to, że małym dzieciom nie opowiada się o Mnie. Miłość, jaką mam dla małych dzieci jest wszechogarniająca. Kiedy otrzymują Eucharystię, w pełnej wiedzy, co do tego, co otrzymują, to ich dusze stają się czyste. W im większym stopniu przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich wiara.

Pamiętajcie, bez Sakramentów wasza wiara osłabnie. Po pewnym czasie, jeśli dusza jest pozbawiona Mojego szczególnego błogosławieństwa, wpada w stan uśpienia. Cała wiara we Mnie i w Mojego Ojca Przedwiecznego znika z upływem czasu i tylko maleńkie migotanie uznania zapala się od czasu do czasu. Powróćcie do Mnie poprzez Sakramenty. Okażcie respekt wobec Sakramentów w sposób, w jaki powinniście, a będziecie mogli ponownie poczuć Moją obecność.

Pamiętajcie, że Sakramenty są tam nie bez powodu, bo są to potrzebne składniki odżywcze dla życia wiecznego duszy. Bez nich wasza dusza umrze.

Ja kocham was wszystkich. Proszę przyjmujcie Mnie właściwie poprzez poszanowanie Sakramentów danych wam jako dar od Boga Ojca Wszechmogącego.

 

Wasz kochający Odkupiciel
Król Ludzkości
Jezus Chrystus

 

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, bo Ja nigdy nie ukażę się jako człowiek

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela 17 lipca 2011, godz. 15:40


Moja najmilsza córko, wkrótce nadejdzie jeden z najbardziej mylących czasów, gdy pojawią się nie tylko ci, którzy będą twierdzili, że przychodzą w Moim imieniu i będą fałszywi, ale będą i tacy, którzy będą twierdzili, że są Mną. Moje dzieci muszą to zrozumieć. Za pierwszym razem przyszedłem jako człowiek, by odkupić ludzkość za grzech. Tym razem przyjdę aby sądzić. Choć wielu będzie [stało] twarzą w twarz przede Mną podczas Ostrzeżenia, Ja nie przyjdę po raz drugi aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Takie dusze, i jest ich wiele, Moja córko, nie czynią szkody. Są oni tak oszukiwani, że oszust przekonuje takich ludzi, że mają nie tylko boskie moce, ale, że są wcieleniem Syna Bożego. Ale to nie jest prawdą. Bo Ja nigdy na tej ziemi nie ukażę się w postaci innej ludzkiej istoty. To nigdy nie może się wydarzyć. Nie ma takiego człowieka, który byłby godzien takiego zaszczytu, to nie zostało przepowiedziane.

Wielu będzie teraz przychodziło i twierdziło, że są Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Dla tych biednych dusz mówię teraz to do ciebie: Upadnij teraz na kolana i proś Boga Ojca, aby chronił cię przed Oszustem. On chce zawrócić ci w głowie, abyś ty z kolei nie tylko zbałamucił Moje dzieci, które czekają na Mój powrót na ziemię, ale i wywołał kpiny zachwalane przez ateistów. Nie tylko przynosisz wstyd Mojemu Imieniu, ale nieświadomie odciągasz ludzi przeciwko ich wierze w Boga Ojca Wszechmogącego.

Chciałbym również ostrzec tych, którzy twierdzą, że czynią cuda. Każdy, kto twierdzi coś takiego, że posiada taką siłę, nie jest od Boga, bo jest tylko jeden Bóg i tylko On, albo Ja, Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus, możemy dokonywać takich rzeczy. Z drugiej strony szatan również posiada moce. On potrafi kreować iluzje. W przypadku cudownych uzdrowień, jakie szatan może czynić, przez tych tzw. uzdrowicieli wiary, których moce pochodzą od okultyzmu, następują rozwiązania tymczasowe, gdzie może się wydawać, że wydarzyły się cuda. Ale to nie trwa długo. Szatan spowoduje również tak zwane cuda, włączając w to wizje, widziane przez wielu na niebie. Znowu, są to iluzje, i nie pochodzą one od Boga.

Dzieci, starając się pokazać swoje przywiązanie do Mnie, jesteście każdego dnia kuszeni przez siły zła. Wy musicie koncentrować się tylko na Mnie i na Moim Przedwiecznym Ojcu. I pamiętajcie, Ja nie chodzę po tej ziemi jako ludzka istota. Ja mogę być obecny na ziemi w duchu, ale Ja nigdy nie ukażę się w żadnym człowieku.

Każdego dnia módlcie się o kierownictwo i o rozeznanie, aby być w stanie odróżnić kłamstwo od prawdy.

 

Wasz Ukochany Odkupiciel
Jezus Chrystus

__________________________________________________________________________________________________

 

Pan Jezus- Jest tylko jedna prawda. Jedno światło. Wszystko inne jest kłamstwem.

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 1 stycznia 2012, godz. 17:30


Moja wielce ukochana córko, wiedz, że bez względu na to, jak trudna jest ta misja, Ja nie zawiodę w kierowaniu tobą.


Mój głos zachęca cię cały czas. Mój duch porusza twoje serce, tak, że jesteś wobec niego bezsilna. Moja miłość jest tak ogarniająca, że nie jesteś w stanie odwrócić się do Mnie tyłem, ani się Mnie zaprzeć. Jednak zobaczysz, że potkniesz się po drodze.

Gdy będziesz próbowała analizować Moje słowo, znajdziesz, że nie jesteś w stanie skutecznie tego zrobić.  Żadna ilość analiz nie może zmienić prawdy tego, co Ja mówię.

Nikt, łącznie z tobą, Moja córko, nie ma prawa wykręcać znaczenia Mojego Świętego Słowa, aby mogło być w większym stopniu akceptowane w twoich oczach.

Dotyczy to Mojego słowa zawartego w Piśmie Świętym i Mojego słowa zawartego w tych posłaniach.

W większym stopniu zaufaj Mi, Moja córko. Proś Moje dzieci i wszystkich Moich ukochanych uczniów, aby całkowicie Mi zaufali.

Ja nigdy nie zawiodę ludzkości. Ja nigdy nie odwracam się tyłem wobec zarzutów Moich umiłowanych dzieci. Ja zawsze odpowiem biednym duszom, które błagają o Moje Miłosierdzie.

To, czego Ja nigdy nie zrobię Moja córko, to jest to, że nie będę mówił do Moich dzieci tego, co będzie dostosowaniem do ich potrzeb i nie dam im tego, co chcą usłyszeć.

Prawda musi być powiedziana. Moje Święte słowo nigdy nie może być rozcieńczone, ani prawda naruszona.

Mojego Świętego słowa nigdy nie wolno zmieniać, dostosowywać lub wykręcać, bo wtedy staje się kłamstwem.

Wiedz, że czas na Moją Sprawiedliwość jest bliski. Zrozum, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, ale zło, jakie widzę w waszym świecie, napawa Mnie obrzydzeniem.

To zło jest usprawiedliwiane nawet przez tych, którzy wyznają Moje słowo i którzy twierdzą, że Mnie znają.

Oni wykręcali Moje nauki przez wieki, by dostosować je do swojego skąpstwa, pożądania, pychy i chciwości.

Jak łamie to Moje Serce, gdy widzę akty deprawacji paradujące przede Mną i gdy jestem świadkiem, jak Moje dzieci są oszukiwane, aby uwierzyły, że te akty są do zaakceptowania w Moich oczach.

Obudźcie się do prawdy. Podczas Ostrzeżenia, Moje Wielkie Miłosierdzie jest osiągalne dla każdej pojedynczej duszy.

 
Ale strzeżcie się. Ci chrześcijanie, którzy wierzą, że wykręcona prawda Mojej nauki jest do zaakceptowania w Moich oczach, będą zszokowani podczas Ostrzeżenia. Oni odrzucą prawdę, gdy Ja ujawnię, jak bardzo obrażają Mnie ich grzechy.


Ja wzywam tych ludzi, aby zaakceptowali, że Ja jestem Prawdą i Światłem. Jest tylko jedna prawda. Jedno światło. Wszystko inne jest kłamstwem.

Uczciwie zbadajcie swoje sumienia, dzieci, zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Nauczycie się rozpoznawać prawdę, zanim przybędziecie przede Mnie. Bo wtedy i tylko wtedy wasze cierpienie będzie mniejsze.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Odkupiciel całej Ludzkości
Jezus Chrystus

________________________________________________________________________________________________

 

Matka Boża: O ile mroczne dusze nawrócą się, to na świecie na jakiś czas zapanuje pokój

Posłanie Matki Bożej dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 1 stycznia 2012, godz. 15:00


Mój czas dziecko, czas jest bliski, ale Moje dzieci muszą wykazać cierpliwość. Wszystko będzie zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca.

Dzieci, wy musicie zdawać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te siły zła nie wygrają, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Ojcem Niebieskim. Będą jednak dręczyć swoich braci i siostry poprzez zabójstwa, wojnę i kontrolę.

Módlcie się, aby już niedługo, te mroczne dusze ujrzały światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, to na ziemi na jakiś czas zapanuje pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, od którego w kwestii zbawienia wszystkie dusze są uzależnione, jest niecierpliwy, chcąc przynieść ludzkości Jego Wielkie Miłosierdzie. 

Módlcie się gorąco, Moje dzieci o zbawienie tych mrocznych dusz, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia.

Te biedne dusze będą sterroryzowane nie tylko, gdy ujrzą swoje grzechy, ale i gdy zobaczą ciemności, w jakich się znajdują. Ta ciemność tak bardzo zamroczyła ich dusze, że światło Miłosierdzia Mojego Syna sprawi, że będą słabi i bezsilni.

Wielu będzie zbyt słabych, aby chwycić Miłosierdzie, jakie będzie im ofiarowywał Mój Syn.

Módlcie się za te dusze, Ja przynaglam was. Mój Syn jest zdeterminowany, aby w pierwszym rzędzie uratować te dusze. On potrzebuje więcej modlitw, dzieci. Wy musicie błagać o Miłosierdzie dla tych mrocznych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby tą Modlitwę Krucjaty zadedykowały Mnie, Matce Ocalenia

Och Niepokalane Serce Maryi
Matki Ocalenia i Pośredniczki Wszystkich Łask!
Ty, która będziesz miała udział w ocaleniu ludzkości
Od nikczemności szatana
Módl się za nami!

 

Matko Ocalenia módl się, aby wszystkie dusze mogły być uratowane
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazywane przez Twojego Syna
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi po raz wtóry, by uratować ludzkość
i dać nam szansę wiecznego ocalenia. Amen.


Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia