Fontos Felhívás nemcsak papoknak!!!

Az imakörünk egyik pap tagja, aki sok mindenben támogat minket és tanácsokat ad nekünk, az egyik papunk javaslatára, 6 egymás utáni napon (XII Kelemen pápa jóváhagyásával) Szentmiseáldozatot mutat be, a lelkek megmentéséért.


Arra kéri paptestvéreit, hogy hasonlóképpen cselekedjenek, hogy minél több lélek megmenekülhessen.

 

Kiegészítő tudnivalók: XVI. Benedek Pápa egyik kijelentése alapján a Szentmise felajánlása sokkal hatásosabb, ha egy bizonyos személyért még az élete során mondatunk misét, vagyis erőteljesebb, mint szokás szerint, az elhalálozás után, a tisztítótűzben levő lelkekért felajánlott Szentmise.


    
Idézet az ausztriai pap írásából:

„Szívből köszönöm javaslatát a 6 Kelemen mise – sorozat felajánlására azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt meg fognak halni. Ez nagyon fontos!
Ez a 6 Szentmiseáldozat az emberek által kevésbé ismert, inkább a „6 Szenvedőmisének” ismerik. Én már ezt többször is elvégeztem.

Erre a szándékra ismét meg fogom tartani a Szentmiseáldozatot, az alábbiak szerint:

  1.  Az első Szentmise (előre láthatólag Február 11 – én kezdődik): Urunk Jézus Krisztus ártatlan elfogatásának felajánlása, hogy a lelkek kiszabaduljanak fogságaikból és a tisztítótűz fájdalmas kínszenvedésétől, melyet azokért a bűnökért kell majd elviselniük, melyeket életük során elkövettek.
  2. Második Szentmise (Febr. 12): Urunk Jézus Krisztus ártatlan elítélésének felajánlása, hogy a lelkek felmentést kapjanak az életük során elkövetett bűneikért, Isten ítélőszéke előtt.
  3. Harmadik Szentmise (Febr. 13): Urunk Jézus Krisztus kigúnyolásának felajánlása, melyet ártatlanul viselt el földi szent élete alatt, különösen, amikor a Szent Kereszten szenvedett, hogy felmentést kapjanak mindazok a szegény lelkek, akik bűneik miatt mindenféle üldöztetésnek és büntetésnek vannak kitéve
  4. Negyedik Szentmise (Febr. 14): Urunk Jézus Krisztus szent sebeinek, fájdalmának, nyomorúságának és kereszthalálnak felajánlása, hogy megszentelődjenek mindazok a halálos sebek, melyeket a bűnök okoztak a szegény lelkeknek, és hogy a megérdemelt büntetéséért felmentést kapjanak.
  5. Ötödik Szentmise (Febr. 15): Urunk Jézus Krisztus sírba helyezésének felajánlása, azt kérve Tőle, hogy végtelen Irgalmasságában minden bűnt és rossz cselekedetet eltemessen, és hogy a megérdemelt büntetéstől eltekintsen.
  6. Az utolsó Szentmise (Febr. 16): Urunk Jézus Krisztus feltámadásának és Mennybemenetelének tiszteletére, hogy ez által a szegény lelkeket kiszabadítsa a halál árnyékából és a világosságra vigye őket, és így egy boldog feltámadásban részesülvén, minél előbb a Mennyországba kerülhessenek.


Lehetőségem szerint mindent megteszek, hogy erről másokat is értesítsek, hogy lélekben, vagy Szentmisén részt vehessenek.”

Minden jót és Isten áldását kívánom,

Pfr. F. R

Megjegyzés: Lélekben bárki felajánlhatja ezeket a Szentmiséket a lelkek megmentéséért, ha a 6 egymás utáni napon részt vesz a Szentmiséken és a megadott szándékokra ajánlja fel azokat.