Az Irgalmasság Rózsafüzére

 

Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket". Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ... ha ez megegyezik akaratommal." Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod Hozzám az emberiséget."

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján."

 

BEVEZETÉS:

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

 

NAGY SZEMEKRE:

Örök Atya!

Felajánlom Neked szeretett Fiadnak,

a mi Urunk Jézus Krisztusnak

testét és vérét lelkét és istenségét

engesztelésül bűneinkért

és az egész világ bűneiért.

 

KIS SZEMEKRE:

Jézus fájdalmas szenvedéséért

irgalmazz nekünk

és az egész világnak!

 

BEFEJEZÉSRE

(az öt tized után – háromszor):

Szent Isten, szent erős Isten,

szent, halhatatlan Isten,

irgalmazz nekünk

és az egész világnak!

 

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.