Az Üdvözlégy Rózsafüzér (Szentolvasó)

 

A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. Az első három Üdvözlégy után is, és minden tíz Üdvözlégy (tized) után a Dicsőség az Atyának... következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket, illetve titkokat illesztjük be:

Öt tizedes rózsafüzér

Az első három Üdvözlégyben:

1. aki hitünket növelje,

2. aki reményünket erősítse,

3. aki szeretetünket tökéletesítse.

 

Az örvendetes olvasó titkai:

1. akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,

2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál,

3. akit te Szent Szűz a világra szültél,

4. akit te Szent Szűz a templomban bemutattál,

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

A fájdalmas olvasó titkai:

1. aki érettünk vérrel verítékezett,

2. akit érettünk megostoroztak,

3. akit érettünk tövissel koronáztak,

4. aki érettünk a keresztet hordozta,

5. akit érettünk keresztre feszítettek.

 

A világosság titkai
 
1. ...aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. …aki a kánai menyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3. …aki meghirdette Isten országát.
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

 

A dicsőséges olvasó titkai:

1. aki a halálból feltámadott,

2. aki a mennybe fölment,

3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte,

4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,

5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.