Az ima védőpalástja

Oly csodálatos lenne, ha imáink Isten minden gyermekét védőpalástként takarnák be, hogy megvédve a sátán kísértéseitől és a világ eltérítéseitől, megnyílnának a mi Urunk Jézus Krisztus Szeretete és Irgalmassága előtt.

 

 

Minden Jézus szándékaira elmondott ima, függetlenül az időponttól, egyike lenne a palást ráncainak, melyek egy egész nap folyamán, egy széles, varratlan imapalásttá sorakoznának Ezért nem szükséges egy meghatározott pontos imaidőt betartani, mert így minden élethelyzetben, még a legstresszesebb helyzetekben is, lehetővé teszi a tagságot. A leghatásosabb az éjjeli ima, továbbá azok az imák melyeket a hajnali órákban imádkozunk, mert ezek áldott „energiaforrások” az egész előttünk álló napra.

 

Ez az imapalást nemcsak a hitetleneket takarja be, és azokat akik a sátán fogságában vannak, hanem ennek az imakörnek minden tagját, családjaikat, és azokat is, akik bátran és önzetlenül Jézus Örömhírét hirdetik.