Imádkozzuk a teljes rózsafüzért, nagyböjt péntekéig

2017.03.01 14:59Fogadjuk el a mi Anyánk felhívását, így meghívjuk hogy imádkozzák el a teljes rózsafüzért mind a (négy harmadot) nagyböjt péntekéig.

Napok:
Március 3., 10., 17., 24, 31.

Aprilis: 7

-------------------------------------------------------------

 

Szűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért
09.03. 2012

Édes gyermekem, mennyire sírok, amikor látom felerősödni a gyűlöletet ellened és szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szava ellen.

Most már tudod, hogy Ő hogyan szenvedett a Getszemáni kertben, és hogyan szenved még ma is, amikor a gonosz meghiúsítja a lelkek megmentése érdekében tett kísérleteit.

Mivel most háborúk tervei vannak folyamatban, fontos, hogy Szent Rózsafüzéremet Húsvét előtt mindennap imádkozzátok.

Gyermekeim, ha ti mostantól kezdve Húsvétvasárnapig szent Rózsafüzéremnek szenteltek minden napot, és péntekenként pedig elimádkoztok minden titkot, (mind a négy Rózsafüzért), akkor ez az imádság a világban történő rombolást nemcsak, hogy képes, de meg is fogja azt enyhíteni.

Fiam nagyon boldog azok miatt, akik az Ő Szent Szavát szeretettel és tiszta szívvel fogadják.

Nagy kegyelmek lesznek azon tiszta lelkek számára adományozva, akik teljesen megbíznak Benne, szívük minden kétségét kizárván.

Gyermekeim, ti a hívők kis magjának a maradékai vagytok, akik segíteni fognak a hadsereg felduzzasztásában, amelyre most szükség van, hogy a bűn a világban mérséklődjék.

Imáitok, különösképpen a legszentebb Rózsafüzérem imádkozása azok a szükséges fegyverek, amelyek elpusztítják a gonoszt, és azokat, akiket ő megfertőz a Föld minden sarkában.

Menjetek most, gyermekeim, és szervezzétek meg a Nemzetközi imát úgy, hogy szent Rózsafüzéremet, mostantól kezdve Húsvétvasárnapig, minden nemzet imádkozza.

Menj békével, gyermekem. A kegyelmek, amelyeket most kaptál, segíteni fognak abban, hogy úgy tudjál helytállni a sátán mindennapi támadásaival szemben, ahogyan e munka miatt haragja növekszik.

Mennyei Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

https://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/.../szuz-maria.../