Internetowa grupa modlitewna - modlimy się tradycyjnymi modlitwami Kościoła katolickiego oraz modlitwami podyktowanymi przez Trójcę Świętą i Matkę Bożą prorokowi Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziach Księgi Prawdy.

 

 

I M P O R T A N T 

Nocne różańcowe czuwania modlitewne – akcja ogólnoświatowa

Follow us 2 times per Month ( 6-7  &  15-16  MARSZ) by