20 februari - Verjaardag van het Zegel van de Levende God

01-02-2020 04:43

 

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

Ontvangen op maandag 20 februari 2012

0.20 u

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

Zoals bij elke liefdevolle vader verscheurt hun verdorven haat voor elkaar Mijn Hart.

Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en dat zich niet zal terugtrekken.

Ik Ben de Allerhoogste God die, door de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb, een voortdurende pijn zal moeten verdragen tot het Nieuw Paradijs op aarde zich ontvouwt.

Dan zullen jullie, Mijn kinderen, jullie eenstemmig verenigen met Mijn Heilige Wil.

Tot dat gebeurt, kan er geen vrede op aarde zijn.

Pas wanneer de Boze, en diegenen die slaafs de leugens volgen die hij belooft, eindelijk verpletterd zijn, kan de wereld rustig worden.

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen dat Ik geen behagen schep in de gedachte Mijn kinderen te straffen want Ik houd van hen.

Zij zijn de Mijnen, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de Boze hun ziel bedorven heeft, is een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde.

Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd zullen worden.

Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na.

Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen.

Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen.

Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine  kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.

Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

 

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft.

Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder bemind wordt dan een ander.

Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één!

Blijf a.u.b. elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden!

Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.

Jullie liefhebbende Vader in de Hemel
God de Allerhoogste

https://www.dewaarschuwing.be/