Onze patroonheiligen

                     

                    

    Onze glorierijke Koningin, H. Maagd Maria                  Heilige Jozef, Voedstervader Jesu                                     

  bid voor ons!                                                              bid voor ons!

   

 

                            

Heilige Aartsengel Michael,

                                                     bid voor ons!                                                  

                                               

                                                     

           

                      

     Zalige Paus Johannes Paulus II.

bid voor ons!            

        

 

                     

                             Hl. Josef Freinademetz bid voor ons!                Hl. Maximiliaan Kolbe bid voor ons!

 

         

                          Heilige Sr. Faustina bid voor ons!   

 

                  

          Hl. Padre Pio bid voor ons!