De Gebedsbeschermmantel

 

Het zou fantastisch zijn, als onze gebeden zich als een beschermmantel rondom alle kinderen van Gods zouden hullen, zodat zij voor de beproevingen van satan en de afleidingen van de wereld zijn beschut, en open staan voor de liefde en barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus.

 

 

Elk voor de intentie van Jezus gedaan gebed zou – het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag het is gesproken - als een van vele mantelvouwen, die zich over de hele dag verdeelt, zich naadloos tot een wijde gebedsbeschermantel aan elkaar rijgen. Daarom is het niet noodzakelijk, precies gedefinieerde gebedstijden af te spreken. Voor elk levenspatroon, ook in zeer stressvolle situaties, moet een deelnemerschap mogelijk zijn. Een bijzonder sterke werking heeft het nachtgebed, in het bijzonder dat in de vroege morgenstonden, want zij zijn een gezegende "energiebron" voor de hele dag.

Deze gebedsmantel omhult niet alleen alle ongelovigen en diegenen, die in de klauwen van satan zijn, echter ook alle deelnemers van deze gebedskring, hun gezin en families, zoals ook diegenen, die moedig en onbaatzuchtig de heilsboodschap van Jezus verbreiden.