diverse Gebeden

Hemelse Vader,

zend door Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze verlosser en heiligmaker, Uw  heilige Vaderliefde boven alle duisternis naar beneden, opdat de mensen zich zouden bekeren of in het bereik van Uw Rijk zouden blijven.

Vader, zend Uw Vaderliefde naar beneden, opdat allen die ons vervolgen, ons verraden of ons kwaad willen doen, door Uw heilige Tegenwoordigheid daardoor gehinderd worden!

Vader, zend Uw heilig Liefdevuur over alle leugenaars, lasteraars en huichelaars, opdat wij hen zouden herkennen en ons tegen hen in bescherming kunnen nemen.

Vader, giet Uw Liefde uit over alle misdadigers, over alle werktuigen van gewelddadigheid, over de moorden, over de blinde machtswellust, opdat zij ons en de mensheid niet kunnen schaden.

Vader, laat door Uw heilige Liefdekracht onmiddellijk een bliksem over de aarde komen, wanneer moordenaars door de wereld trekken en alle volkeren onheil willen brengen.

Vader, wees dan bij ons, wees ons heil, onze Heer, onze Leider; wees onze bescherming, onze kracht en sterkte.

Vader, laat Uw heilige Vaderliefde over alle volkeren stromen, vervul hen met Uw heilig vuur, opdat ze het gevaar van de tijd erkennen.

Vader, wees overal als de ware gebieder!

Gebied de duisternis, opdat ze zou wijken op de plaats van haar boosheid en de mensen zou sparen.

Vader, beste Vader, doe dat wat Uw Vaderliefde in allen het goede, het ware en het heilzame waar maakt.

Dit is ons geloof, dit is onze liefde van onze heilige Zekerheid.

 

--------------------------------------------

 

Bid altijd voor uw vijanden, anders bent u overgeleverd aan hun willekeur.

Bid en uw vijanden zullen dan machteloos tegenover u staan.

Bid dus altijd in geest en waarheid voor uw vijanden, lasteraars en kwaaddoeners,

anders zult u hulpeloos aan die machten overgeleverd zijn,

welke uitrukten om een groot deel van de mensheid te vernietigen.

Dit zij u als een verder reddingsanker voor de komende nood.

Amen.

____________________________________

 

De-Rode-Draad.pdf (180,2 kB) :