______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                            

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ot de Goddelijke BarmhartigheidNoveen tot de Goddelijke Barmhartig

 

---------------------------------

BELANGRIJK  2020

---------------------------------

 

 

-----------------------------------------------

Welkom op de Website van onze

Jezus tot de Mensheid - Internetgebedskring 

Gebedsketen van bescherming 

our English website is: www.internetgebetskreis.com/en            

Deze internetgebedsgroep werd opgericht, om een heel nieuwe soort van verbondenheid in gebed in het leven te roepen. Omdat er wereldwijd talrijke gelijkgestemden zijn, die uitkijken naar een gemeenschappelijke gebedsgemeenschap, bood het internet zich aan als een modern en ideaal medium, om met U in contact te komen. 

 

Ons doel is, om wereldwijd zo veel mogelijk broeders en zusters te bereiken, die zich in gebed met ons willen verenigen, om zo aan de dringende oproep van Jezus tot gebed, bekering en redding van de van God afgedwaalde zielen te voldoen.

 

Iedereen, die in zich het verlangen voelt, om zich bij onze internetgebedskring aan te sluiten, wordt hiertoe van harte uitgenodigd, ongeacht welk geloof, geslacht of nationaliteit men bezit. Iedere meebidder is welkom bij onze gemeenschap. Wij leven in een tijd, waarin vele christenen als eenzame "alleenstrijders" in een milieu dat ver staat van ons geloof en waar we vaak worden bespot of zelfs buitengesloten. Voor deze broeders en zusters willen wij heel bijzonder daar zijn, als ondersteunende gebedsgemeenschap, maar ook als aanspreekpunt voor Uw gebedsintenties en voor eventuele internetcontacten met gelijkgezinde mensen.

 

Het deelnemen is heel eenvoudig en er zijn geen kosten of langjarige verplichtingen aan verbonden. De inbreng van iedere deelnemer, moet alleen een korte minimale gebedstijd van ca. 10 - 15 minuten per dag zijn. 

De concrete gebedsintenties vindt U onder Lidmaatschap. Onze voorkeursgebeden gebeden zijn de Barmhartigheidrozenkrans (Duur ca. 10 Min.), de normale Rozenkrans met haar verschillende geheimen en een dagelijks Gebed van toewijding. Het is natuurlijk voor iedereen vrij, ook andere gebeden te bidden of met eigen woorden te bidden. Het belangrijkste is onze gezamenlijke geestelijke vereniging in gebed met onze zelfde intenties.

Met de hulp van God zal er geleidelijk een constant groeiend internationaal "Gebedsleger" gaan ontstaan, dat meehelpt, alle zielen naar God (terug) te leiden, satans plannen te verijdelen en het Beloofde Paradijs op aarde voor te bereiden.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________