7 Oktober Koningin van de Heilige Rozenkrans

01-10-2019 12:56

 

**********************************

 

H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

15.00 u

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Hij, Mijn kind, heeft jou uitverkoren als één van de belangrijke boodschappers voor deze tijden opdat de verdwaalde zielen gered worden. Zeg de mensen dat ze Mijn allerheiligste Rozenkrans moeten bidden, zelfs de niet-Katholieken, want dat is het sterkste wapen tegen de invloed van de Bedrieger die kreunt van de pijn wanneer deze gebeden wordt. Zijn macht verzwakt wanneer Mijn kinderen dit gebed opzeggen. Hoe meer Mijn kinderen de Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er gered kunnen worden.

Jij, Mijn kind, hebt een zeer moeilijke missie, veel zwaarder dan elk van de profeten uit de geschiedenis. Dat komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit eerder is er zo’n duisternis neergedaald terwijl Mijn kinderen Mijn Zoon de rug toekeren. Hij die een vreselijke dood stierf om hen te redden. Zij zijn dat echter niet alleen vergeten, maar kiezen er ook voor om Zijn bestaan zelf te ontkennen.

Het gebed tot Mij, jullie gezegende Moeder, pijnigt de Boze, die ineenkrimpt en zijn macht verliest wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dit is het wapen dat Mij gegeven werd zodat Ik kan helpen om de verdwaalde zielen te redden voordat Ik de kop van de slang definitief verpletter. Onderschat nooit de kracht van de Rozenkrans, want zelfs maar één groep mensen die zich toeleggen op de regelmatige devotie voor Mijn heilige Rozenkrans, kan hun natie redden. Zeg Mijn kinderen bedachtzaam te zijn wanneer ze het gebed de rug toekeren, want als ze dat doen, stellen ze zich wijd open zodat de Bedrieger hen door zijn bekoorlijk maar gevaarlijk pad in de val kan lokken. Breng Mijn kinderen naar het Licht door de devotie voor Mijn allerheiligste Rozenkrans te verspreiden!

Jullie geliefde Moeder

Maria, Koningin van de vrede

*****************************************************

H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

21.00 u

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel. Het werk van de Bedrieger neemt toe en verspreidt zich als een lopend vuurtje. De boosaardige heerschappij die jullie overal om jullie heen zien, wordt door hem en zijn leger van demonen aangestuurd. Zij veroorzaken veel leed en pijn in de wereld. Het bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans zal hem beletten de schade die hij deze wereld wil toebrengen, te veroorzaken.

Bid, Mijn kinderen, om Mijn bijzondere bescherming, waar jullie ook zijn!

Bid om het lijden te verlichten van Mijn geliefde Zoon, die jullie vertroosting hard nodig heeft. Hij heeft jullie gebeden nodig, kinderen, aangezien Hij zich opmaakt om de mensheid nogmaals te redden uit hun zondig en weerspannig leven.

Bid nu zoals jullie nooit eerder gebeden hebben!

Jullie gezegende Moeder

Koningin van de Vrede