Driedaags gebed voor Het Restleger van Christus

31-03-2019 20:58

 

Drie dagen gebed voor Het Restleger, Paus Benedictus XVI en Maria Goddelijke Barmhartigheid

--Vrijdag tot en met zondag (eerste en derde week van de maand)

Omdat oorlogen, rellen, corruptie en kwaad in de wereld toenemen, moeten we sterk blijven, willen we God om hulp vragen. Daarom besloten we het gebed voor de bescherming van de hemel ook te maken voor Paus Benedictus XVI en Maria van Barmhartigheid en voor alle ware zieners van God.

Op deze 3 dagen zullen we deze kruistochten bidden: 165, 23, 38, 11, 11, 25, 147, 70, 82, 18, 132, 143, 155, 158, 128, 139, 144.

 

 

 

Kruistochtgebed 165 - Om de moord op onschuldigen in te perken

Liefste Moeder van de Verlossing, bied Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, dit smeekgebed aan a.u.b.,

ons smeekgebed om de moord op onschuldigen in te perken.

Wij vragen dat Hij, in Zijn barmhartigheid, de dreiging van volkerenmoord, vervolging en terreur tegen Gods kinderen zou wegnemen.

Wij smeken U, lieve Moeder van de Verlossing, om onze kreten om liefde, eenheid en vrede in deze treurige wereld a.u.b. te aanhoren. Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen zal beschermen in deze tijd van grote pijn en lijden op aarde. Amen.
 

 

Kruistochtgebed 23 - ‘Gebed om de veiligheid van Paus Benedictus’

O mijn Eeuwige Vader,

namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en vanwege het lijden dat Hij doorstond om de wereld van de zonde te redden, bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt zodat ook hij kan helpen

om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen, die op aarde rondwaren om zielen te stelen. O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.

 

Kruistochtgebed 38 - ‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’

O Gezegende Moeder van de Verlossing,

bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden. Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk.

O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap zodat we kunnen helpen om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden. Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven om hun ziel te vrijwaren, zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.
 

Kruistochtgebed 11 - ‘Stop de haat tegen de zieners’ 

O Heilig Hart van Jezus, stop a.u.b. de haat en jaloersheid die bestaat onder Uw volgelingen jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd. Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen.
 

Kruistochtgebed 25 - ‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

O Allerhoogste God,

ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld. Ik bid dat zij beschermd worden tegen de haat van anderen.  Ik vraag dat Uw allerheiligste Woord snel over de wereld verspreid wordt. Bescherm Uw boodschappers

tegen laster, verguizing, leugens en alle soorten van gevaar.  Bescherm hun familie en bekleed hen te allen tijde met de Heilige Geest opdat de boodschappen, die zij aan de wereld geven, opgevolgd worden met een rouwmoedig en nederig hart. Amen.
 

Kruistochtgebed 147 - ‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

O God, mijn Eeuwige Vader,

ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen die Uw Zoon loochenen. Ik pleit voor de zielen van diegenen die Uw profeten proberen te vernietigen. Ik smeek om de bekering van de zielen die voor U verloren gaan en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.
 

Kruistochtgebed 70 - ‘Gebed voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig Woord van God’ 

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen wanneer dit zich ontvouwt. Help Uw gewijde dienaren om stand te houden en trouw te blijven aan Uw heilig Woord. Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren. Help en geleid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan. Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden om hen af te leiden, te herkennen. Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.  Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen buiten het bereik van kwaad te houden. Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan als zij, door de bekoring om het bestaan van de zonde te ontkennen, afgeleid worden. Amen.
 

Kruistochtgebed 82 - ‘Om de zege van de Restkerk’ 

Jezus, Koning en Redder van de wereld,

wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden, om aan allen Uw glorie te verkondigen. Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken. Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege en in ons plan om zielen te redden. Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels wanneer wij de doornige weg naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.

Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser. Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart. Stort Uw genade van bescherming over ons uit.  Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen.

 

Kruistochtgebed 18 - ‘Stop de Antichrist en zijn groepering’

O, lieve Jezus, behoed de wereld voor de Antichrist. Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan. Behoed de laatste restanten van Uw Kerk voor het kwaad.  Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging, gepland door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.
 

Kruistochtgebed 132 - ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’ 

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp. Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken. Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen. Amen.
 

Kruistochtgebed 143 - ‘Om de missie van redding te beschermen’

O Moeder van de Verlossing, bescherm deze missie, een geschenk van God om al Zijn kinderen, wijd en zijd, eeuwig leven te brengen. Spreek a.u.b. voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:

God te allen tijde te dienen, vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.

Help deze missie om miljarden zielen te bekeren, overeenkomstig de Goddelijke Wil van God, en om die harten van steen in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.

Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen, de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen, en om het lijden dat daarmee gepaard gaat, met edelmoedigheid van hart en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan, te verwelkomen. Amen.
 

Kruistochtgebed 155 - ‘Om bescherming van de missie van redding’ 

O liefste Moeder van de Verlossing,

aanhoor onze roep om de bescherming van de missie van redding en om de bescherming van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die op dit groot historisch moment de Wil van God trotseren. Wij vragen dat U al diegenen beschermt, die gehoor geven aan Uw oproep en aan het Woord van God, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help a.u.b. om die zielen te bevrijden, die aan de misleiding van de duivel ten prooi vallen, en open hun ogen voor de waarheid.

O Moeder van de Verlossing,

help ons, arme zondaars, waardig gemaakt te worden om de genade van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Bescherm deze missie tegen onheil. Bescherm Uw kinderen tegen vervolging.

Bedek ons allen met Uw allerheiligste mantel en elke keer dat wij om het spreken van de waarheid, om het meedelen van het Woord van God aangevochten worden, begunstig ons dan met de gave ons geloof te behouden, voor de rest van onze dagen, nu en voor altijd. Amen.
 

Kruistochtgebed 158 - ‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe ene-wereldreligie, die niet van U komt. Sta mij bij op mijn tocht naar de vrijheid, langs het pad naar Uw Koninkrijk.  Laat mij met U verenigd blijven, telkens wanneer ik gekweld en gedwongen word om leugens te slikken, die door Uw vijanden verspreid worden om zielen te verderven.  Help mij de vervolging te doorstaan, om standvastig bij het ware Woord van God te blijven tegen valse leerstellingen en andere heiligschennissen in, die ik misschien gedwongen word te accepteren.

Neem mij, door de gave van mijn vrije wil, op in het domein van Uw Koninkrijk om mij in staat te stellen op te staan en de waarheid te verkondigen wanneer deze als een leugen bestempeld zal worden. Laat mij nooit wankelen, aarzelen of uit angst weglopen, ondanks de vervolging. Help mij om, zolang ik leef, vastberaden en standvastig bij de waarheid te blijven. Amen.
 

Kruistochtgebed 128 -‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’

Liefste Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw armen samen te brengen en U de zielen aan te bieden,  die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Sterk ons met de gave van de Heilige Geest om ervoor te zorgen dat de vlam der waarheid al diegenen overspoelt, die van U gescheiden geraakt zijn. Verenig alle zondaars opdat aan iedereen elke kans op verzoening gegeven wordt.  Schenk ons allen de kracht om vastberaden bij Uw heilig Woord te blijven wanneer we gedwongen worden om de waarheid, die door de allerheiligste evangeliën aan de wereld verkondigd werd, te verwerpen.

Wij blijven in U, met U en voor U, elke stap van deze tocht, onze tocht naar zaligheid. Amen.

 

Kruistochtgebed 139 - ‘Om de kracht om het kwaad te verslaan’ 

Lieve Jezus,

bescherm mij tegen de boosheid van de duivel. Bedek mij, en al diegenen die in zijn nabijheid zwak en weerloos zijn, met Uw Kostbaar Bloed. Schenk mij de moed om hem te verwerpen en help mij om iedere dag elke poging van hem, om mij op om het even welke manier in te palmen, te ontwijken. Amen.
 

Kruistochtgebed 144 - ‘Om het christelijk geloof te beschermen’

O Moeder van de Verlossing,

spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.  Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus. Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben om te allen tijde hun geloof te handhaven.

Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de waarheid en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.  Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven en af te zien van kwaad en leugens, zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.  O Moeder van de Verlossing, bescherm al Uw kinderen en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik het pad van de Heer zal volgen. Amen.