Gebedsketen voor de bescherming van Europa - 13 van de maand

01-04-2019 00:37

 

Gebedsketen voor de bescherming van Europa


Beste vrienden, aangezien de feiten aantonen dat de vervulling van de profetieën zich ontvouwt, bevinden we ons inderdaad in een moment van grote onrust in Europa. Jezus heeft ons gevraagd om meer gebed voor Europa, wij nodigen u uit om een gebedsketting te maken om Europa te beschermen, altijd elke 13e van de maand.

Bid op deze dag alsjeblieft minstens 1 Rozenkrans (of alle drie de vreugdevolle, de pijnlijke en glorieuze mysteries) en de kruistochtgebeden (54,33 en 31)

 

 

 

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3

3.10 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen.

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring.

Het zal in Europa beginnen.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.

Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.  Lees hier het ganse boodschap

 

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken’.

O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,die enorm leed voor de zonden van de mensheid,help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.
Help ons om de vervolging,die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenendie Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,te overleven.
Wij smeken U, lieve Vader,om ons te helpen onze familie te voedenen red het leven van diegenendie tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.
Wij houden van U, lieve Vader.Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.Behoed ons voor de greep van de Antichrist. Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overlevendoor te weigeren het aan te nemen.Help diegenen die van U houdenom trouw te blijven aan Uw heilig Woordopdat U ons de genaden kunt verlenenom naar lichaam en ziel te overleven. Amen.


 

Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen.

 

 

Kruistochtgebed (33)‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

God de Vader vraagt dat iedereen dit Zegel aanneemt als bescherming, voor ieder van ons en onze families, gedurende de toekomstige moeilijke tijd waarin we zullen moeten leven.

 

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.
 

 

Mijn volgelingen strekken zich uit over veel landen. Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, waarvan sommigen essentieel zijn bij het tot stand brengen van vreselijke tegenspoed aan onschuldige mensen, op hun goddeloze wegen te stoppen. Lees hier het ganse boodschap

 

Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed (31) te bidden om hen tegen te houden.

O mijn Jezus,
laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen
om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht,
gierigheid en hoogmoed,
om een eind te maken
aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
Ik vraag U om te verhinderen
dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren
en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen
voor de waarheid over Uw liefde. Amen.