Initiatiefgroep Biddend Bijeen in het Bisdom

07-05-2012 12:00

Beste bidder (s), zusters, broeders enpaters,

 

Graag vestigen we uw aandacht op de organisatie van een pinksternoveen (zie bijlage brief). Doel is om van 18 t/m 26 mei 9 dagen onafgebroken te bidden voor en in ons bisdom, op eigen plaatsen.

We willen u vragen of u met uw biddende groep een aantal gebeds-/aanbiddingsuren zou willen verzorgen. In de excell-bijlage kunt u zien welke uren van gebed nog ‘vrij’ zijn. Natuurlijk is ook elke tijd welkom

 

Kunt u a.u.b. zo snel mogelijk  aangeven of u meedoet en zo ja, welke uren u voor gebed/aanbidding kunt verzorgen?

Dan kunnen we ervoor zorgen dat de pinksternoveen gevuld wordt met voldoende bidders, zodat we echt een uitstorting van de H. Geest mogen verwachten voor onze parochies, kloosters en geloofsgemeenschappen!

 

Met vriendelijke groet,

namens de initiatiefgroep Biddend Bijeen in het Bisdom,

Nellie R.

 

pinksternoveen 2012uitnbrief-1.doc (37 kB)
Pinksternoveen BBB 2012.xls (26,5 kB)