Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) - Feest

01-02-2020 04:10

 

 

 

"Simeon nam het Kind in zijn armen en zegende God"

      "Houd uw lampen brandende" (Lc 12,35). Laten we zo door dit zichtbare teken, de vreugde tonen die wij met Simeon delen, die het licht van de wereld in zijn armen draagt... Laten we vurig zijn in onze toewijding en stralen door onze werken, dan zullen we met Simeon Christus in onze armen dragen... Vandaag heeft de Kerk de zo mooie gewoonte om kaarsen te dragen... Wie herinnert zich vandaag niet de gelukzalige oude man, als men zijn kaars brandend in handen houdt? Op deze dag heeft hij Jezus in zijn armen genomen, het Woord dat in het vlees aanwezig is, gelijk het licht in de was, en getuigt dat Christus "een licht, tot verlichting van alle naties” is. Simeon was zelf ook "een brandende en stralende lamp", en hij gaf getuigenis van het licht (Joh 5,35;1,7). Daarom was hij, geleid door de Heilige Geest waarvan hij vervuld was, naar de Tempel gekomen "om uw barmhartigheid te ontvangen midden in uw Tempel" (Ps 48,10) en om te verkondigen dat dit licht de Barmhartigheid en het Licht van uw volk was.

O oude man die straalt van vrede, u droeg niet alleen het licht in uw armen, maar u werd er ook van doorstraald. U werd zo goed door Christus verlicht, dat u vooruit zag hoe Hij de naties zou verlichten..., en hoe heden ons geloof zou stralen. Verheugt u nu, heilige oude man; zie vandaag wat u tevoren opgemerkt had: de duisternis van de wereld is verdwenen; "de naties wandelen in het licht"; "heel de aarde is vervuld met zijn heerlijkheid" (Jes 60,3; 6,3).