Kruistochtgebed 144 - Om het christelijk geloof te beschermen

O Moeder van de Verlossing,
spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.
Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus.
Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben om te allen tijde hun geloof te handhaven.
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de waarheid en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.
Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven en af te zien van kwaad en leugens, zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.
O Moeder van de Verlossing, bescherm al Uw kinderen en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik het pad van de Heer zal volgen. Amen.