Uitnodiging voor de volgende internationale gebedsdag - 7 AUGUSTUS

01-08-2019 02:22

 

Op één dag van de maand (de zevende van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochtgebeden van de maand te bidden. We doen dit om onze Heiland, Jezus Christus, op onze nederige manier te helpen zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de Heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barrmhartigheid worden deze gebeden gebeden:

(96 - 7.13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147.150 , 157 169  - 96)

Vervolgens bidden we kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen "... mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ... uw gebeden zijn nog nooit zo dringend nodig geweest als nu . " (Boodschap van 8 juni 2014)

Tenslotte bidden we kruistochtgebed 132 ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’ (Boodschap van 31 jan. 2014)

 

Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven:

 

O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest

om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen

die ik in Uw naam moet helpen redden.

Help mij om hen, door mijn gebeden,

te bedekken met Uw Kostbaar Bloed

opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.

Verleen mij de gave van de Heilige Geest

zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten.

 

Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te redden. (10 mei 2011)

 

Instructies voor de groepen: Zij moeten wijwater bij de hand houden, er moet een kruisbeeld van Mij aanwezig zijn en zij moeten dit bijzonder kruistochtgebed (96) bidden aan het begin en aan het einde van elke gebedsbijeenkomst. (Boodschap van 25 januari 2013)

 

* we raden ook aan om de toewijding te bidden tot het Heilig Hart van Jezus en Maria *--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN