4 juni - Feest van de Moeder van de Verlossing

02-06-2019 03:49

 

 

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

14.13 u

Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.

De Medaille van Verlossing is echter een uitzonderlijk geschenk van de Hemel dat, vanwege de grote liefde die Mijn Zoon voor al Gods kinderen heeft, aan de wereld gegeven wordt. Door de bevoegdheden die Mij, op bevel van Mijn Eeuwige Vader, geschonken zijn, zal deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanneemt, dit tot bekering zal leiden.

Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van Mijn Zoon in Zijn groot plan om iedereen te verenigen en hun eeuwig leven te bezorgen, staat vast. Alle bevoegdheden die Mij, als Moeder van de Verlossing, toegewezen werden om de kop van de slang te verpletteren, hebben ervoor gezorgd dat zijn macht snel zal afnemen. Dat is de reden waarom hij, de Boze, deze Medaille verfoeit en hij elke ziel die hij teistert, zal gebruiken om schunnigheden uit te schreeuwen om deze te bestrijden. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze bijzondere dag tot Mij, jullie geliefde Moeder bidden, om bijzondere genaden. Ik roep deze dag, 4 juni 2014, uit tot feestdag van de Moeder van de Verlossing. Wanneer jullie op deze dag dit gebed bidden, zal Ik voor alle zielen ten beste spreken om het geschenk van redding, vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel verkeren.

Kruistochtgebed (154) ‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

O Moeder van de Verlossing,
op deze dag, 4 juni, de feestdag van de Moeder van de Verlossing,
plaats ik de volgende zielen voor U (som de namen op).
 
A.u.b., schenk mij
en al diegenen die U, lieve Moeder, eren
en die de Medaille van Verlossing ronddelen,
alle bescherming tegen de Boze
en tegen al diegenen die de barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en al de gaven waarmee Hij de mensheid begiftigt, verwerpen.
 
Bid, lieve Moeder,
dat aan alle zielen het geschenk van eeuwige zaligheid verleend zal worden. Amen.

Kinderen, denk aan wat Ik jullie verteld heb: Doe in tijden van grote nood steeds een beroep op Mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen. Ik zal altijd voor jullie ten beste spreken om jullie te allen tijde vrede en troost te bezorgen in jullie streven om dicht bij Mijn Zoon te geraken.

Vandaag, de feestdag van de Moeder van de Verlossing, zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt. Verheug jullie, want op dit moment verenigen al de engelen en heiligen zich omwille van de zielen die nu beschermd zullen worden tegen de Boze, en van wie het lot nu bij Mijn Zoon zal liggen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

16.12 u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden 

Kruistochtgebed (130) ‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

MAGNíFICAT

Magníficat ánima mea Dóminum.
Et exultávit spíritus meus: in Deo salutári meo.
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae:
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fécit mihi mágna qui pótens est: et sánctum nómen eius.
Et misericórdia eius in progénies et progénies timéntibus eum.
Fécit poténtiam in bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede: et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis: et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum: recordátus misericórdiae suae.
Sicut locútus est ad patres nostros: Ábraham, et sémini eius in saecula.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto,
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.

**********************

Kruistochtgebed 115 - ‘Om de gave van bekering’

        O Moeder van de Verlossing,

bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
 
Verlos mij van twijfels.
 
Verhef mijn hart
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
 
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
 
Help mij de waarheid aan te nemen
en open mijn hart
om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

 

**********************

Kruistochtgebed 130 - Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.