Der Zegel van de Levende God en de Medaille van Verlossing

13-02-2020 16:40

 

Beste volgelingen van het Boek der Waarheid, we willen u eraan herinneren dat...

 

God de Vader, de Almachtige, heeft ons beloofd dat het Zegel van de Levende God ons zal beschermen tegen alle lijden in deze, de Laatste Dagen. Het Zegel van de levende God bestaat uit de zegelrol zelf met de dagelijkse voordracht van het Kruistochtengebed 33 en het Zegel van de Levende God Scapular.

De Medaille van Verlossing en het bidden van het rozenkransgebed op de rozenkrans van de Medaille van Verlossing zal volgens de Moeder van de Verlossing helpen bij de bekering van de zielen.

Wie het Zegel van de levende God en de grote bescherming die het biedt, aanvaardt, moet ervoor zorgen dat het aanwezig is in onze huizen en op andere plaatsen die we willen beschermen, zoals de werkplek, auto's, aktetassen, schooltassen, enz.

Vergeet niet, beste broeders, dat we God volledig moeten vertrouwen en op al zijn beloften, genaden en buitengewone gaven die Hij ons heeft gegeven, zodat we deze eindtijden onder ogen kunnen zien voor de Tweede Komst van onze Heer Jezus Christus.

 

God zegene je,

Het Boek der Waarheid - Coördinatie Team