Der Zegel van de Levende God en de Medaille van Verlossing

13-02-2020 16:40

 

Beste volgelingen van het Boek der Waarheid, we willen u eraan herinneren dat...

 

God de Almachtige Vader zei in de boodschap in het Boek der Waarheid van 4 april 2013: "Alleen zij die het Zegel aanvaarden, het in hun huizen bewaren of het op hen dragen, zullen worden beschermd".  We moeten er daarom altijd naar streven om het Zegel van de Levende God te dragen en met ons mee te Zegelrol en te bidden of het Zegel van de Levende God te allen tijde Scapulier te dragen.  We moeten een van beide meenemen als we ons op de werkvloer willen beschermen. Het kan in onze auto's, portemonnees, koffers, aktetassen of in schooltassen worden geplaatst. Om de richting van God de Vader aan te houden is het belangrijk om dagelijks het Kruistochtengebed 33 te bidden, dat een integraal onderdeel is van de belofte van bescherming van het Zegel van de Levende God.

De Medaille van Verlossing en het bidden van het rozenkransgebed op de rozenkrans van de Medaille van Verlossing zal volgens de Moeder van de Verlossing helpen bij de bekering van de zielen.

Vergeet niet, beste broeders, dat we God volledig moeten vertrouwen en op al zijn beloften, genaden en buitengewone gaven die Hij ons heeft gegeven, zodat we deze eindtijden onder ogen kunnen zien voor de Tweede Komst van onze Heer Jezus Christus.

 

 

 

God zegene je,

Het Boek der Waarheid - Coördinatie Team