Gebed tot Maria

11-12-2019 02:10

Gebed tot Maria (van paus Benedictus XVI)
Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw Zoon - Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld. Amen

 

 

Gebed tot Maria (van de H. Alfonsus de Liguori)
O Heilige Moeder, U hebt deze aarde reeds verlaten, vergeet niet ons armzalige pelgrims die in dit tranendal zijn achtergebleven, strijdend met de vele vijanden die ons de hel willen intrekken. Verkrijg voor ons onthechting van al het aardse, vergeving van onze zonden, liefde tot God en heilige volharding. En sta ons in het uur van onze dood vanuit de Hemel bij met Uw gebeden,  opdat wij in het paradijs uw heilige voeten mogen kussen. O Koningin en voorspreekster, als U voor ons ten goede spreekt, zijn wij gered. Zeg Uw Zoon, dat U ons in het paradijs wil. Wat U Hem ook vraagt, Hij zal U niets weigeren. Ons leven, onze zoetheid en onze hoop.

Maria, bid bij Jezus voor ons.