Gebet an Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel - 16. Juli

01-07-2020 02:28

 

ONZE DAME VAN DE CARMEN, Patrones van de Zeelieden en Vissers In Spanje, Puerto Rico en Costa Rica is zij de beschermheilige van de zee, evenals de beschermheilige van de Spaanse marine. Ze wordt beschouwd als koningin en patrones van Chili, van zijn strijdkrachten en van de Carabineros; ze is patrones van de nationale politie, van het nationale leger, van de zeelieden en van de chauffeurs in Colombia; in Bolivia is ze de patrones van de natie en van de strijdkrachten; in Peru is ze "Patrones van de Creoolse" en "Eeuwigdurende burgemeester van de stad Lima" en in Venezuela is ze patrones van het leger en van de chauffeurs. Daarnaast was ze de beschermheilige van het leger van de Andes, ze is ook beschermheilige in deze Latijns-Amerikaanse landen: Argentinië, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Lima, El Callao, Puerto Rico en Uruguay; en in Europa: Spanje, Italië en Malta.


 

"O mooiste bloem van Mt. Carmel, vruchtbare tak, pracht van de Hemel, Heilige Moeder van de Zoon van God, Onbevlekte Maagd, helpen mij in mijn noodzaak. O Sterre der Zee, help me en laat me je bent mijn moeder. O Heilige Maria, Moeder van God, Koningin van Hemel en aarde, ik nederig smeek u uit de grond van mijn hart om mij te hulp te komen in deze noodzaak (maak aanvraag). Er is niemand die je kracht kunnen weerstaan. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u. Sweet Mother Ik plaats deze zaak in jouw handen. Amen."

 

*          *          *          *          *

Het feest van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel valt op 16 juli.

De berg Karmel in het Heilige Land wordt in de Bijbel genoemd als de plek waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baäl.

In de twaalfde eeuw lieten kluizenaars zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en vestigden zich op de berg Karmel, onder bescherming van de Heilige Maagd. Zij legden de basis voor de latere ordes van de karmelieten en karmelietessen.

De heilige karmeliet Simon Stock kreeg in de nacht van 15 op 16 juli 1251 in Cambridge een verschijning van de Heilige Maagd Maria. Zij gaf hem een scapulier. Maria beloofde bijzondere zegen voor allen die in de loop der eeuwen haar scapulier zouden dragen. De Kerk heeft plechtig en herhaaldelijk deze Mariadevotie, ontstaan in Engeland, goedgekeurd, zodat de pausen aan allen die het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel dragen talrijke geestelijke voorrechten hebben verleend.

In 1386 werd 16 juli voor de karmelieten een belangrijke feestdag. Sinds 1726 staat deze vrije gedachtenis op de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk.

Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel is de patrones van de zeelieden. Zij is de veilige haven, waarin wij onze toevlucht moeten nemen te midden van alle stormen van het leven.