Om zich te verenigen in het gebed voor het Amerikaanse continent

01-10-2019 13:36

 

23 augustus

Zich verenigen in gebed voor het Amerikaans continent

Beste vrienden, wij nodigen u uit om iedere 23ste van de maand een gebedsketen te vormen om het Amerikaanse continent te beschermen.

 

Bid op deze dag alsjeblieft tenminste één rozenkrans of de 3 rozenkransen (vreugdevolle, pijnlijke en glorieuze geheimen) en de kruistochtengebeden (26, 85, 141, 30, 31, 124 & 80).

 

Kruistochtgebed (26) ‘Bid de Rozenkrans om te helpen jullie land te redden’

 

Vergeet nooit het belang van Mijn allerheiligste Rozenkrans want wanneer jullie deze elke dag bidden, kunnen jullie helpen je land te redden.

 

De macht van Satan wordt verzwakt wanneer jullie Mijn Rozenkrans bidden. Hij gaat er met veel pijn vandoor en wordt machteloos. Het is zeer belangrijk, ongeacht tot welk christelijk geloof jullie behoren, om deze ten minste eenmaal per dag te bidden.

 

 

Kruistochtgebed (85) ‘Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger’

O lieve Jezus, bedek onze natie

met Uw meest waardevolle bescherming.

 

Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.

Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.

Open hun geest voor de ware weg van de Heer.

Ontsluit hun versteende hart

zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.

 

Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen

die ons mogelijk opgelegd worden

om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.

 

Wij smeken U, Jezus, ons te redden,

ons te beschermen tegen alle kwaad

en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.

 

 

Kruistochtgebed (141) ‘Bescherming tegen vervolging’

Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd

om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.

Beschut mij tegen Uw vijanden.

Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.

 

Deel in mijn pijn.

Verlicht mijn lijden.

Verhef mij in het licht van Uw aanschijn

tot de dag dat U terugkomt

om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.

 

Vergeef diegenen die mij vervolgen.

Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden

zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden

en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.

 

 

God de Vader: Kruistochtgebed (30) ‘Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden’

O mijn Eeuwige Vader,

God, de Schepper van het heelal,

In naam van Uw dierbare Zoon

smeek ik U om ervoor te zorgen

dat wij U meer liefhebben.

 

Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn

in tijden van tegenspoed.

Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen

als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.

 

Verzacht het hart van de onreine zielen.

Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde

zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen

in het Paradijs op aarde

dat U liefdevol voor ons geschapen hebt

overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.

 

 

Kruistochtgebed (31) ‘Gebed om een keten van bescherming te vormen’

O mijn Jezus,

laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen

om neer te dalen op die leiders,

die gedreven worden door begeerte, hebzucht,

gierigheid en hoogmoed,

om een eind te maken aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.

 

Ik vraag U om te verhinderen

dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren

en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen

voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

 

Kruistochtgebed (124) ‘Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid’

O God, mijn barmhartige Vader, Schepper van alles wat is,

aanhoor mijn smeekbede om vrijheid.

Bevrijd mij uit de ketenen van de slavernij,

en bescherm mij tegen de snode vervolging.

 

Help mij de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,

zelfs als ik verward ben en misschien aan Uw Woord twijfel.

Vergeef mij als ik U beledig

en breng mij naar de toevlucht van Uw Nieuw Paradijs op aarde.

Amen.

 

 

Kruistochtgebed (80) ‘Voor de zielen van diegenen die moord begaan’

O lieve Jezus,

ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.

 

Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde.

Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,

zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.

 

Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,

bedekt met Uw Kostbaar Bloed,

zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden.

Amen.

 

 

https://www.dewaarschuwing.be/kruistochtgebeden/kruistochtgebeden.html