Om zich te verenigen in het gebed voor het Amerikaanse continent

01-10-2019 13:36

 

Vanaf 23 januari aanstaande en elke 23ste van elke maand zullen wij ons vanuit ons huis verenigen om te bidden voor heel Amerika, in ieder geval De Heilige Rozenkrans (mensen die graag de 3 Mysteries willen bidden: vreugdevol, droevig en glorieus) en de volgende gebedskruistochten: 26, 85, 141, 30, 31, 124 en 80.

 

Kruistochtgebed 26 Bid de Rozenkrans om te helpen jullie land te redden

 

O.L.Vrouw verzocht de mensen dringend om Haar Heilige Rozenkrans te bidden om te helpen hun land te redden.

Gebed voor de Rozenkrans
O Koningin van de Heilige Rozenkrans,
U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen
om aan de drie herderskinderen de schatten van genade,
verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.

 Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotieopdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze Verlossingdie hierin herdacht worden,verrijkt mag worden door de vruchten ervanen zo vrede voor de wereld,bekering voor de zondaars en Rusland,en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans (vermeld hier je verzoek) mag verkrijgen. Ik vraag dit tot meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eeren voor het welzijn van de zielen, maar ook voor mijzelf. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 85 Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger

 O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw meest waardevolle bescherming.

 
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
Ontsluit hun versteende hart zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.
 
Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen die ons mogelijk opgelegd worden om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
 
Wij smeken U, Jezus, ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.

 

Kruistochtgebed 141  ‘Bescherming tegen vervolging’

 Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.

Beschut mij tegen Uw vijanden.
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.
 
Deel in mijn pijn.
Verlicht mijn lijden.
Verhef mij in het Licht van Uw aanschijn tot de dag dat U terugkomt om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.
 
Vergeef diegenen die mij vervolgen.
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.

 

Kruistochtgebed 30  "Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden"

 

O mijn Eeuwige Vader,
God, de Schepper van het heelal,
In naam van Uw dierbare Zoon smeek ik U om ervoor te zorgen dat wij U meer liefhebben.
 
Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn in tijden van tegenspoed.
Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.
 
Verzacht het hart van de onreine zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefdezodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen
in het Paradijs op aarde dat U liefdevol voor ons geschapen hebt overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.

 

Kruistochtgebed 31  "Gebed om een keten van bescherming te vormen"

 O mijn Jezus,

laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht, gierigheid en hoogmoed, om een eind te maken aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
 
Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

Kruistochtgebed 124 Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid

 O God, mijn barmhartige Vader, Schepper van alles wat is,

aanhoor mijn smeekbede om vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketenen van de slavernij,
en bescherm mij tegen de snode vervolging.
Help mij de waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,
zelfs als ik verward ben en misschien aan Uw Woord twijfel.
Vergeef mij als ik U beledig en breng mij naar de toevlucht van Uw Nieuw Paradijs op aarde.
Amen.

 

Kruistochtgebed 80  "Voor de zielen van diegenen die moord begaan"

 O lieve Jezus, ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.

 Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde.
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.
 
Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden.
Amen.

 

https://www.dewaarschuwing.be/kruistochtgebeden/kruistochtgebeden.html