Vasten, offeren en gebed tijdens de Goede Week

07-04-2020 14:11

 

We nodigen u uit om te vasten, te offeren en te gebed tijdens de Heilige Week, we sluiten ons aan bij het plan van onze Heer en Heiland Jezus Christus, zoals dat is verwoord in zijn boodschappen van 22 maart 2013 en 4 april 2012.

 

 

  •     Ontvang het sacrament van de biecht / (Kruistochtgebed 24 7 dagen lang)
  •     De vastentijd begint aanstaande maandag en eindigt op Goede Vrijdag om 15:30 uur.
  •     Als je de lijdensbeker met Jezus deelt, bid dan het kruistochtengebed 103 (drie keer), in de tijd van het vasten.
  •     Bid de Rozenkrans van Barmhartigheid dagelijks
  •     Bid de Novene van Goddelijke Barmhartigheid (begint op Goede Vrijdag)


"Jullie mogen het bidden, om andere zielen te redden, nooit moe worden. Jullie zijn Mijn strijdmacht en door de genaden die Ik jullie schenk, zullen jullie met Mij samenwerken om de aarde te zuiveren van de zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden is voor jullie allemaal niet altijd even gemakkelijk. De beste manier is om jullie te verenigen met Mijn smartelijke passie en na te denken over Mijn lijden en in het bijzonder over Mijn doodstrijd in de Hof. Mijn grote barmhartigheid is dan het meest vermogend. Het was juist vanwege de zondaars, met inbegrip van die heidenen die nooit de kans gekregen hebben om Mij te kennen, dat Ik de meeste doodsangsten uitstond."
4 april 2012.


--> Start Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid op Goede Vrijdag.