TIJD VAN DE VASTENTIJD

26-02-2020 15:24

 

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Ontvangen op woensdag 22 februari 2012

19.00 u

Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Eucharistische Aanbidding

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Imiteer Mijn vasten in de woestijn door kleine offers te brengen.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel. Het reinigt de geest en biedt Mij veel vertroosting.

Jullie kunnen veel zielen redden door slechts eenmaal per week te vasten.

Dat mag naar jullie wens zijn. Het enige wat telt, is dat jullie deze dag opofferen voor de zielen.

Gebruik deze periode om Mij te helpen in Mijn strijd om de zielen.

Overweeg Mijn leven op aarde en het geschenk dat Ik, door Mijn kruisdood, schonk om al Mijn kinderen het Eeuwig Leven te verschaffen.

Deze paar weken van de Vasten moeten gebruikt worden om jullie ziel en deze van jullie broeders en zusters voor te bereiden.

Bereid jullie a.u.b. voor op de Heilige Week en op Pasen door het bidden van dit kruistochtgebed (34) Mijn geschenk van vasten aan Jezus

O mijn Jezus,
help mij om op mijn eigen bescheiden manier
Uw leven van opoffering na te volgen
om de mensheid te redden.
 
Sta mij toe U het geschenk aan te bieden,
van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd,
om de mensheid te redden
opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde
kunnen binnentreden.
 
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.
Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel
die in ongenade gevallen kan zijn.
Amen.

Laat angst jullie hoop op eeuwige redding niet overschaduwen, kinderen! De zuivering zal snel gebeuren.

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.

Jullie moeten jullie geen zorgen maken.

Jullie moeten sterk zijn.

Jullie moeten hoopvol zijn en jullie te allen tijde op Mij concentreren.

Pas dan zullen jullie opgaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.

Ik zal jullie de weg wijzen en jullie bij elke stap op jullie tocht leiden.

Jullie geliefde Jezus

 

https://www.dewaarschuwing.be/nl/boodschap/vasten-is-belangrijk-voor-jullie-ziel-2012-02-22