Uitnodigingen om te bidden - FEBRUARI

01-02-2021 01:23

 

 Wij nodigen u uit om ons te bezoeken op deze belangrijke data in gebed:

 

 

Eerste FEBRUARI
Gebed tot Goddelijke Voorzienigheid

 

 

5. - 7. Feb.  en 19. - 21. Feb.
Drie dagen van gebed

 

2  Februari

(Maria Lichtmis)

Feest van de presentatie van het kind Jezus in de tempel

 

Ten minste eenmaal per maand: Kruistochtgebedsnoveen van redding
(wij stellen voor ze te bidden van
1 - 7  Februari)

 

7. Februari

Maandelijkse Internationale Gebedsdag

 

11.  Februari
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
(1e verschijning)

 

13.  Februari
Gebedsketen voor Europa

 

17  Februari - Aswoensdag
(dag van vasten en onthouding)


 

20.  Februari
Verjaardag van het zegel van de levende God 

 

 23  Februari
Om zich te verenigen in het gebed voor het Amerikaanse continent