Uitnodigingen om te bidden - FEBRUARI

01-02-2020 04:23

 

 Wij nodigen u uit om ons te bezoeken op deze belangrijke data in gebed:

 

 

Eerste FEBRUARI
Gebed tot Goddelijke Voorzienigheid

 

 

31 Jan. - 2. Feb.  en 14-16 Feb.
Drie dagen van gebed

 

2 februari

(Maria Lichtmis)

Feest van de presentatie van het kind Jezus in de tempel

 

Ten minste eenmaal per maand: Kruistochtgebedsnoveen van redding
(wij stellen voor ze te bidden van
3 tot 9  Februari )

 

7. Februari

Maandelijkse Internationale Gebedsdag

 

11.  Februari
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
(1e verschijning)

 

13.  Februari
Gebedsketen voor Europa

 

20.  Februari
Verjaardag van het zegel van de levende God 

 

 23  Februari
Om zich te verenigen in het gebed voor het Amerikaanse continent

 

26 februari - Aswoensdag
(dag van vasten en onthouding)