Uitnodigingen om te bidden - AUGUSTUS

30-07-2021 21:27

 

 

In deze maand augustus "Maand voor de redding van de zielen" (Boodschap van 28 juli 2011) nodigen wij u uit om deel te nemen aan de volgende gebedsdagen, elk naargelang uw mogelijkheden:
 

 

  • Wij stellen voor om elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden voor de redding van de zielen; alsook om te bidden dat we sterk mogen blijven in het gebed, met vertrouwen en gehoorzaamheid aan God.
  • Bid de Rozenkrans voor de bekering van hen van wie de ziel in duisternis verkeert.
  • Bid de kruistochtgebeden, ieder zoals gewoonlijk, vooral, elke dag de litanieën nr. 4 en 5.
  • Dagelijkse Mis en dagelijkse Eucharistie, 1 vastendag per week, stille bezinning om anderen te informeren, zich en allen in gebed voor de redding van de zielen te verenigen. Laten we God het beste van onszelf geven.

 

Eerste AUGUSTUS
Gebed om Goddelijke Voorzienigheid

 

2 AUGUSTUS

Portiuncula-aflaat

Men moet ook te biechten en tijdens de H. Mis ter communie gaan

 

 

2 - 4 augustus
Voorbereidingsdagen op de geboortedag van de H. Maagd Maria

 

5 augustus
Geboortedag van Onze Lieve Vrouw

 

 

6-8  en 20-22 Augustus
Drie dagen van gebed

 

 

Ten minste eenmaal per maand: Kruistochtgebedsnoveen van redding
(wij stellen voor ze te bidden van
2 tot 8 Augustus )

 

 

 7 Augustus

Maandelijkse Internationale Gebedsdag

 
 

13 Augustus
Gebedsketen voor Europa

 

15. Augustus

Tenhemelopneming van Maria
En de verjaardag van de publicatie van het Boek der Waarheid...

Op deze speciale dag, 15 augustus, raden wij aan om de rozenkrans (de glorieuze mysteries) te bidden,

Het Magnificat,

het kruistochtgebed 68 en

het toewijdingsgebed tot het Onbevlekt Hart van Maria...
 

 

 

 23 Augustus
Gebedsketting voor Amerika