Uitnodigingen om te bidden - JUNI

02-06-2019 02:56

 

 Wij nodigen u uit om ons te bezoeken op deze belangrijke data in gebed:

 

 

Eerste JUNI
Gebed tot Goddelijke Voorzienigheid

 

30 mei of 2 juni
(afhankelijk van het land waar men woont, vieren sommige precies op Hemelvaartsdag en in andere landen verplaatsen ze de viering naar de volgende zondag).
Hemelvaart van onze Heer naar de Hemel

 

 
Ten minste eenmaal per maand: Kruistochtgebedsnoveen van redding
(wij stellen voor ze te bidden van
3 tot 9  Juni )

 

 

 4 Juni

Feestdag van de Moeder van der Verlossing

 

 7 Juni

Maandelijkse Internationale Gebedsdag

  

 

7-9  en 21-23 Juni
Drie dagen van gebed

 

9 Juni
Pinksteren

 
13 Juni
Gebedsketen voor Europa

 

16 Juni

De Gezegende Drie-Eenheid

 

20 of 23 juni
Corpus Christi

(afhankelijk van het land waar men woont, vieren sommige precies op donderdag en in andere landen verhuizen ze de viering naar de volgende zondag).

 

 

 23 Juni
Gebedsketting voor Amerika

 

28 Juni

Heilig Hart van Jezus

 

29 Juni

Onbevlekt Hart van Maria