Uitnodigingen om te bidden - JUNI

02-06-2021 00:56

 

 Wij nodigen u uit om ons te bezoeken op deze belangrijke data in gebed:

 

 

Eerste JUNI
Gebed tot Goddelijke Voorzienigheid

 

 
Ten minste eenmaal per maand: Kruistochtgebedsnoveen van redding
(wij stellen voor ze te bidden van
7 tot 13  Juni )

 

 

 4 Juni

Feestdag van de Moeder van der Verlossing


 

 7 Juni

Maandelijkse Internationale Gebedsdag

  

 

4-6  en 18-20 Juni
Drie dagen van gebed

 

 

13 Juni
Gebedsketen voor Europa


 

3 of 6 juni
Corpus Christi

(afhankelijk van het land waar men woont, vieren sommige precies op donderdag en in andere landen verhuizen ze de viering naar de volgende zondag).

 

 20 Juni

 

11 Juni

Heilig Hart van Jezus

 

12 Juni

Onbevlekt Hart van Maria

 

 

 23 Juni
Gebedsketting voor Amerika