Het verhaal van de oprichting

 

Ons verlangen, om met deze internetgebedskring te beginnen, ontstond vooral door de Boodschappen van de “Warnung" ( https://www.diewarnung.net/index.htm ). Wij waren eerst met 4, nu al met 5 dames van verschillende leeftijden uit Oostenrijk (Omgeving Linz end Wachau), die zich eind september 2011 primair door mailcontact hebben leren kennen. Ons verbond een gemeenschappelijke wens: Ondanks de omvangrijke eisen welke onze verschillende levenssituaties van ons vragen en de ruimtelijke scheiding om een gebedskring op te richten, als ook om de uitwisseling met gelijkgezinden te bevorderen, om op de dringende oproep van Jezus te antwoorden.

 

Als gevolg van het groot aantal, gedeeltelijk al erkende verschijningsplaatsen en boodschappen zijn wij ervan overtuigd, dat de Heiligste Drievuldigheid in Zijn liefde en barmhartigheid probeert, al Zijn geliefde kinderen op aarde voor te bereiden op komende gebeurtenissen, waarbij Zij zeer sterk tot omkeer, gebed en waakzaamheid oproept. – Het zij door de H. Maagd Maria, door engelen en heiligen of door een van de drie Goddelijke personen zelf, die zich tot uitgekozen zielen wenden, om de wereld uit haar vernietigende slaap van ongeloof, zonden en lauwheid wakker te schudden. Heel opvallend is voor ons, dat in vele boodschappen van een kruis aan de hemel, een groot (hemel)teken van Zijn Goddelijke Barmhartigheid sprake is (bijvoorbeeld in Garabandal of bij de H. Sr. Faustina).

 

De Waarschuwing

 

Sinds november 2010 verkondigt Jezus naar verluidt ook aan een Europese zieneres met het pseudoniem "Maria Divine Mercy" of te wel "Maria van de Goddelijke Barmhartigheid" (een in het verborgene levende familiemoeder van vier kinderen, die net nog op jeugdige leeftijd zijn of te wel net volwassen worden) het spoedig komen van een waarschuwing, een teken aan de hemel van barmhartigheid dat voor iedereen zichtbaar zal zijn. De hemel zal rood gaan kleuren, een groot kruis waarmee de Gekruisigde aan de horizon zal verschijnen en iedere mens ouder dan 7 jaar zal de genade verkrijgen om in zijn eigen ziel te schouwen, dat betekent dat hij in dit moment zal erkennen, dat God, echter ook de hemel, de hel en het vagevuur werkelijk bestaan en hem / haar zal de toestand van zijn ziel met al zijn / haar zonden en de afstand van hem / haar tot God pijnlijk voor ogen zal worden getoond.

Daarom moeten wij ons goed op deze Waarschuwing voorbereiden en dit, misschien grootste teken van Gods barmhartigheid sinds de offerdood van Jezus aan het kruis, niet met angst maar met grote vreugde en dankbaarheid verwachten, want velen zullen zich, volgens Jezus, door deze Waarschuwing bekeren. Diegenen, die zich goed hebben voorbereid en zich in de stand van genade bevinden, zullen door deze unieke gebeurtenis, met nog grotere liefde en vreugde worden vervuld. 

Deze internetgebedskring wil daarom ook graag een netwerk voor de tijd onmiddellijk na de Waarschuwing voorbereiden, als het nodig is, veel bekeerde zielen liefdevol te ontvangen, te leiden en over het gebeurde uitleg te geven.

 

 

Enige citaten uit de Boodschappen:

 

 "Ik roep alle Kerken, Religies en Geloofsrichtingen van  de wereld op, voor de mensheid en voor degenen zonder Geloof te bidden — nu.(Boodschap van 21. November 2010).

 

 "Mijn geliefde en trouwe volgelingen verenigen zich nu in deze tijd in de hele wereld door de band van de machtige Goddelijke Liefde, om te vechten de zielen voor de verdoemenis te redden." (Boodschap van 26.11.2010)

 

 "Door het bidden van de barmhartigheidrozenkrans kunnen miljoenen worden gered, ook als dit slechts door een kleine groep van gelovige liefdevolle volgelingen wordt gedaan." (16. April 2011)

 

 Mijn geliefde dochter, met liefde spreek Ik vanavond met jou; want heel snel zullen nu altijd meer van mijn geliefde volgelingen zich gaan verenigen, om tegen de Bedrieger te strijden“ (Boodschap van 11. Juni 2011)

 

 „Sta op, Mijn kinderen, en strijdt tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed" (Boodschap van 23.September 2011)

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

 


Tenslotte willen wij betonen, dat wij onze internetgebedskring niet primair op deze Boodschappen hebben opgebouwd. Daarom zullen wij ook nooit, mensen die sceptisch tegenover deze Boodschappen staan, van onze Gebedskring uitsluiten.

 

ALLEN, die naar het gezamenlijk gebed verlangen en die de liefde en de genade van God met ons willen uitreiken, zijn van harte welkom!